Κωνσταντίνος Μάντης

Σπουδές:

1984 Πτυχίο Ανώτατου Ινστιτούτου Φυσικής Αγωγής "Γ. ΔΗΜΗΤΡΩΦ" Σόφιας Βουλγαρίας (σημερινή ονομασία Εθνική Αθλητική Ακαδημία), με ειδικότητα προπονητή τένις και με βαθμό Άριστα. Το παραπάνω πτυχίο ισοδυναμεί με το πτυχίο MASTER Φυσικής Αγωγής (PHYSICAL EDUCATION TEACHER M.A.) των αγγλικών Πανεπιστημίων. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίστηκε από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. των ελληνικών Α.Ε.Ι. με ημερομηνία αναγνωρίσεως 22/6/1984.
1988 Διδακτορικό Δίπλωμα "DOCTOR OF PHILOSOPHY" του Ανώτατου Ινστιτούτου Φυσικής Αγωγής "Γ. ΔΗΜΗΤΡΩΦ" Σόφιας Βουλγαρίας. Tο θέμα της Διδακτορικής μου Διατριβής ήταν: "Έρευνα πάνω στο αποτέλεσμα των επιδεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι σημαντικές για την αρχική προπόνηση του τένις" ( Investigation on the effect of Skills abilities important for the initial Training in Tennis).
1989 Αναγνώριση Διδακτορικού Διπλώματος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. στις 25/5/1989 ως ισότιμο με τα απονεμόμενα από τα ελληνικά Α.Ε.Ι..
1991 Δίπλωμα από την διεθνή ομοσπονδία του τένις (I.T.F.) στον πρώτο κύκλο "Level 1" μαθημάτων διαιτησίας.
Επιστημονική εμπειρία:

Διδασκαλία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα σπουδών «'Ασκηση και Ποιότητα Ζωής» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θράκης και Π.Θεσσαλίας, στο μάθημα «Αθλητικός Τουρισμός» (2008-2009).
Εισηγητής στην ημερίδα που διοργάνωσε το «Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού» με θέμα "Πρωτοβουλίες διαλόγου των ΑμεΑ με την υπόλοιπη Κοινωνία" στις 30/11/2007 στη Θεσσαλονίκη.
Διδάσκων στη σχολή προπονητών αντιπτέρισης επιπέδου Β΄ κατηγορίας που συνδιοργάνωσε η Ε.Φ.Ο.Α. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 2005 και διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.
Διδάσκων στη σχολή προπονητών αντιπτέρισης επιπέδου Γ΄ κατηγορίας που συνδιοργάνωσε η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 2005 και διεξήχθησαν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Διδάσκων στη σχολή προπονητών αντισφαίρισης επιπέδου Γ΄ κατηγορίας που συνδιοργάνωσε η Ε.Φ.Ο.Α. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 2003 και διεξήχθησαν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Εισηγητής στην Επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο «υποτομέας Αντισφαίρισης» του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα «Τεστ ανίχνευσης Ταλέντων στο τέννις» στις 30/05/2002.
Ερευνητικό έργο:
Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Τίτλος: Σύγκριση δύο μεθόδων διδασκαλίας, του παραγγέλματος και του αυτοελέγχου στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση της αντισφαίρισης σε μαθητές δημοτικού σχολείου. (2007). Συγγραφέας: Πατμάνογλου Στέλιος. Επιτροπή: Μάντης, Μαββίδης, Παπαϊωάννου,
Τίτλος: Συγκριτική μελέτη μεθόδων διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού σε παιδιά ηλικίας 9-11 ετών. (2005). Συγγραφέας: Σερμπέζης Βασίλης. Επιτροπή:Ταξιλδάρης, Κιουμουρτζόγλου, Μάντης.
Τίτλος: Μεταγνωστικές στρατηγικές και κλίμα παρακίνησης στη φυσική αγωγή. (2004). Συγγραφέας: Θεοδοσίου Αργύρης. Επιτροπή: Μάντης, Παπαιωάνου, Μιχαλοπούλου.
Τίτλος: Ο ρόλος της αερόβιας ικανότητας και άλλων φυσιολογικών και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, ως παράγοντες επιτυχίας σε κολυμβητές και κολυμβήτριες διαφορετικού επιπέδου. (2003). Συγγραφέας: Ταχταλής Θεοχάρης. Επιτροπή: Τοκμακίδης, Λαπαρίδης, Μάντης.
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Θέμα : Ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού & αθλημάτων χειμερινού τουρισμού.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μάντης Κων/νος
Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006
Διάρκεια προγράμματος: 350 ωρών θεωρητικής διδασκαλίας & 175 ωρών πρακτικής άσκησης.
Κυριότερες δημοσιεύσεις:

Amarantidou S., Mantis K., Koustelios A. (2009). Relation of job Security and Job Satisfaction among Physical education Teachers' in Greece. International Journal of Physical Education, vol 46 nr. 1, 20-23.
Grivas N., Mantis K. (2006). Coaches education: models – characteristics and views of Greek tennis coaches. IV Congreso Mundial de Deportes de Raqueta, IV World Congress of Science and Raquet Sports, Madrid 21-23 Septiembre de 2006.
Leontaridou A., Mavvidis A., Mantis K. (2008). Target and effectiveness of service from a top player of tennis. Biology of Exercise Vol. 4, pp. 49-58.
Theodosiou A., Mantis K., Papaioannou A. (2008). Student self-reports of metacognitive activity in physical education classes. Age-group differences and the effect of goal orientations and perceived motivational climate. Educational Research and Review Vol. 3 (12), pp. 353-364.
Mavvidis A., Mantis K., Stamboulis A., Pilianidis Th. (2008). Tennis Performance and the Dominant arm strength velocity in male and female tennis players. Studies in physical Culture and Tourism Vol. 15. No. 2, pp. 103-108.
Patmanoglou S., Mantis K., Digelidis N., Tsigilis N., Papapetrou L. (2008). The command and self-check styles for more effective teaching of tennis at the elementary school. International Journal of Physical Education. 45(1), 26-32.
Πατμάνογλου Σ., Μάντης Κ., Διγγελίδης Ν., Παπαπέτρου Λ., Μαββίδης Α., (2008). Το στιλ του παραγγέλματος και του αυτοελέγχου στην εκμάθηση της αντισφαίρησης σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Άθληση και Κοινωνία, 47, 7-16.
Μπεμπέτσος Ε., Καραμουσαλίδης Γ., Μάντης Κ. (2008). Διερεύνηση της ασάφειας ρόλου στα επιθετικά καθήκοντα Ελλήνων αθλητών/τριών καλαθοσφαίρισης. Άθληση και Κοινωνία, 47, 71-79.
Μπεμπέτσος Ε., Χριστοφορίδης Χ., Μαντης Κ. (2008). Διερεύνηση της επιθετικότητας και του θυμού Ελλήνων Αθλητών/τριών Χειροσφαίρισης. Άθληση και Κοινωνία, 47, 80-87.
Ξουριάς Ι., Κώστα Γ., Μάντης Κ, Αθαναηλίδης Ι. (2007). Η διερεύνηση των προθέσεων συμπεριφοράς των πελατών σε τένις κλαμπ και η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στη τελ

Βιβλία του Συγγραφέα

Σπουδές:

1984 Πτυχίο Ανώτατου Ινστιτούτου Φυσικής Αγωγής “Γ. ΔΗΜΗΤΡΩΦ” Σόφιας Βουλγαρίας (σημερινή ονομασία Εθνική Αθλητική Ακαδημία), με ειδικότητα προπονητή τένις και με βαθμό Άριστα. Το παραπάνω πτυχίο ισοδυναμεί με το πτυχίο MASTER Φυσικής Αγωγής (PHYSICAL EDUCATION TEACHER M.A.) των αγγλικών Πανεπιστημίων. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίστηκε από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. των ελληνικών Α.Ε.Ι. με ημερομηνία αναγνωρίσεως 22/6/1984.
1988 Διδακτορικό Δίπλωμα “DOCTOR OF PHILOSOPHY” του Ανώτατου Ινστιτούτου Φυσικής Αγωγής “Γ. ΔΗΜΗΤΡΩΦ” Σόφιας Βουλγαρίας. Tο θέμα της Διδακτορικής μου Διατριβής ήταν: “Έρευνα πάνω στο αποτέλεσμα των επιδεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι σημαντικές για την αρχική προπόνηση του τένις” ( Investigation on the effect of Skills abilities important for the initial Training in Tennis).
1989 Αναγνώριση Διδακτορικού Διπλώματος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. στις 25/5/1989 ως ισότιμο με τα απονεμόμενα από τα ελληνικά Α.Ε.Ι..
1991 Δίπλωμα από την διεθνή ομοσπονδία του τένις (I.T.F.) στον πρώτο κύκλο “Level 1” μαθημάτων διαιτησίας.
Επιστημονική εμπειρία:

Διδασκαλία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα σπουδών «’Ασκηση και Ποιότητα Ζωής» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θράκης και Π.Θεσσαλίας, στο μάθημα «Αθλητικός Τουρισμός» (2008-2009).
Εισηγητής στην ημερίδα που διοργάνωσε το «Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού» με θέμα “Πρωτοβουλίες διαλόγου των ΑμεΑ με την υπόλοιπη Κοινωνία” στις 30/11/2007 στη Θεσσαλονίκη.
Διδάσκων στη σχολή προπονητών αντιπτέρισης επιπέδου Β΄ κατηγορίας που συνδιοργάνωσε η Ε.Φ.Ο.Α. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 2005 και διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.
Διδάσκων στη σχολή προπονητών αντιπτέρισης επιπέδου Γ΄ κατηγορίας που συνδιοργάνωσε η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 2005 και διεξήχθησαν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Διδάσκων στη σχολή προπονητών αντισφαίρισης επιπέδου Γ΄ κατηγορίας που συνδιοργάνωσε η Ε.Φ.Ο.Α. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 2003 και διεξήχθησαν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Εισηγητής στην Επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο «υποτομέας Αντισφαίρισης» του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα «Τεστ ανίχνευσης Ταλέντων στο τέννις» στις 30/05/2002.
Ερευνητικό έργο:
Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Τίτλος: Σύγκριση δύο μεθόδων διδασκαλίας, του παραγγέλματος και του αυτοελέγχου στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση της αντισφαίρισης σε μαθητές δημοτικού σχολείου. (2007). Συγγραφέας: Πατμάνογλου Στέλιος. Επιτροπή: Μάντης, Μαββίδης, Παπαϊωάννου,
Τίτλος: Συγκριτική μελέτη μεθόδων διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού σε παιδιά ηλικίας 9-11 ετών. (2005). Συγγραφέας: Σερμπέζης Βασίλης. Επιτροπή:Ταξιλδάρης, Κιουμουρτζόγλου, Μάντης.
Τίτλος: Μεταγνωστικές στρατηγικές και κλίμα παρακίνησης στη φυσική αγωγή. (2004). Συγγραφέας: Θεοδοσίου Αργύρης. Επιτροπή: Μάντης, Παπαιωάνου, Μιχαλοπούλου.
Τίτλος: Ο ρόλος της αερόβιας ικανότητας και άλλων φυσιολογικών και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, ως παράγοντες επιτυχίας σε κολυμβητές και κολυμβήτριες διαφορετικού επιπέδου. (2003). Συγγραφέας: Ταχταλής Θεοχάρης. Επιτροπή: Τοκμακίδης, Λαπαρίδης, Μάντης.
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Θέμα : Ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού & αθλημάτων χειμερινού τουρισμού.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μάντης Κων/νος
Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006
Διάρκεια προγράμματος: 350 ωρών θεωρητικής διδασκαλίας & 175 ωρών πρακτικής άσκησης.
Κυριότερες δημοσιεύσεις:

Amarantidou S., Mantis K., Koustelios A. (2009). Relation of job Security and Job Satisfaction among Physical education Teachers’ in Greece. International Journal of Physical Education, vol 46 nr. 1, 20-23.
Grivas N., Mantis K. (2006). Coaches education: models – characteristics and views of Greek tennis coaches. IV Congreso Mundial de Deportes de Raqueta, IV World Congress of Science and Raquet Sports, Madrid 21-23 Septiembre de 2006.
Leontaridou A., Mavvidis A., Mantis K. (2008). Target and effectiveness of service from a top player of tennis. Biology of Exercise Vol. 4, pp. 49-58.
Theodosiou A., Mantis K., Papaioannou A. (2008). Student self-reports of metacognitive activity in physical education classes. Age-group differences and the effect of goal orientations and perceived motivational climate. Educational Research and Review Vol. 3 (12), pp. 353-364.
Mavvidis A., Mantis K., Stamboulis A., Pilianidis Th. (2008). Tennis Performance and the Dominant arm strength velocity in male and female tennis players. Studies in physical Culture and Tourism Vol. 15. No. 2, pp. 103-108.
Patmanoglou S., Mantis K., Digelidis N., Tsigilis N., Papapetrou L. (2008). The command and self-check styles for more effective teaching of tennis at the elementary school. International Journal of Physical Education. 45(1), 26-32.
Πατμάνογλου Σ., Μάντης Κ., Διγγελίδης Ν., Παπαπέτρου Λ., Μαββίδης Α., (2008). Το στιλ του παραγγέλματος και του αυτοελέγχου στην εκμάθηση της αντισφαίρησης σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Άθληση και Κοινωνία, 47, 7-16.
Μπεμπέτσος Ε., Καραμουσαλίδης Γ., Μάντης Κ. (2008). Διερεύνηση της ασάφειας ρόλου στα επιθετικά καθήκοντα Ελλήνων αθλητών/τριών καλαθοσφαίρισης. Άθληση και Κοινωνία, 47, 71-79.
Μπεμπέτσος Ε., Χριστοφορίδης Χ., Μαντης Κ. (2008). Διερεύνηση της επιθετικότητας και του θυμού Ελλήνων Αθλητών/τριών Χειροσφαίρισης. Άθληση και Κοινωνία, 47, 80-87.
Ξουριάς Ι., Κώστα Γ., Μάντης Κ, Αθαναηλίδης Ι. (2007). Η διερεύνηση των προθέσεων συμπεριφοράς των πελατών σε τένις κλαμπ και η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στη τελ

Προβάλλεται το μοναδικό αποτέλεσμα

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη