Τα ουσιώδη στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής πρόγραμμα σπουδών διδασκαλία και αξιολόγηση

Τα ουσιώδη στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής πρόγραμμα σπουδών διδασκαλία και αξιολόγηση

Jennifer L. Walton- Fisette, Stephen A. Mitchel

55,00

Άμεσα διαθέσιμο

Περίληψη

Το εγχειρίδιο Τα Ουσιώδη στη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής προσφέρει αυτό που θέλει κάθε μελλοντικός εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής: την ευκαιρία να ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, έτοιμος να υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα.

Σε αυτή τη νέα έκδοση, οι καθηγητές φυσικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα βρουν μια απλή, προσιτή και αποτελεσματική προσέγγιση για την παροχή ζωτικής σημασίας περιεχομένου στους μαθητές.

Το βιβλίο ακολουθεί προσέγγιση βασισμένη στα πρότυπα, η οποία ενσωματώνει πλήρως τις απαιτήσεις του SHAPE America, και η διδασκαλία από την προσέγγιση της μάθησης μέχρι την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών δεν αφήνει περιθώρια ασάφειας ως προς την εφαρμογή των πληροφοριών του κειμένου στην πράξη.

Το κείμενο είναι πλήρως ενημερωμένο και προσφέρει νέο υλικό σχετικά με την κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση και τις πρακτικές που βασίζονται σε τραύματα, καθώς και νέες σημαντικές προοπτικές για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Το βιβλίο θα βοηθήσει τους αναγνώστες να αποκτήσουν τα εξής:
• Ισχυρή γνώση των προτύπων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων βάσει προτύπων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να επιτύχουν.
• Ικανότητα σχεδιασμού της μάθησης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
• Δεξιότητες διαχείρισης και διδασκαλίας, για να διασφαλιστεί ένα δίκαιο περιβάλλον που προάγει τη μάθηση των μαθητών στον ψυχοκινητικό, γνωστικό και συναισθηματικό τομέα για όλους τους μαθητές.
• Τα μέσα για την αξιολόγηση της μάθησης και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.

Τα Ουσιώδη στη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής είναι ο απόλυτος οδηγός για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής. Δείχνει στους αναγνώστες πώς να προσφέρουν ουσιαστικές και διαδοχικές μαθησιακές εμπειρίες στους μαθητές σε ένα ψυχολογικά, συναισθηματικά και σωματικά ασφαλές περιβάλλον.

Επιπλέον Πληροφορίες

ISBN 978-960-583-682-5
Σελίδες 304
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 17 × 24 εκ.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πρόλογος, xi
Πρόλογος ελληνικής έκδοσης, xv
Ευχαριστίες, xvii
Μέρος I: Δόμηση των θεμελίων για μια προσέγγιση διδασκαλίας για μάθηση
1. Ανάπτυξη φυσικά/σωματικά εγγράμματων ατόμων, 3
Προώθηση του φυσικού/σωματικού γραμματισμού, 4
Ακαδημαϊκές συνδέσεις με τον φυσικό/σωματικό γραμματισμό, 8
Σύνοψη, 10
2. Κατανόηση της προσέγγισης διδασκαλίας για μάθηση, 13
Διδακτική ευθυγράμμιση στη Φυσική Αγωγή, 14
Μεθοδική ευθυγράμμιση στη Φυσική Αγωγή, 18
Σύνοψη, 22
3. Διερεύνηση της παρακίνησης των μαθητών, 25
Δημιουργία ενός παρακινητικού περιβάλλοντος, 26
Διατήρηση της παρακίνησης των μαθητών, 30
Εσωτερική έναντι εξωτερικής παρακίνησης, 32
Εξάλειψη της απουσίας κινήτρων, 33
Σύνοψη, 33
4. Κατανόηση της κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης και χρήση ενημερωμένων ως προς το τραύμα πρακτικών, 35
Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση (ΚΣΜ), 36
Ενημερωμένες ως προς το τραύμα πρακτικές (TIPs), 40
Απόκτηση αυτογνωσίας μέσω του κριτικού αναστοχασμού, 44
Στρατηγικές για την ανάπτυξη ανθεκτικών μαθητών, 46
Σύνοψη, 49
Μέρος II: Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο σύμφωνα με τα εθνικά στάνταρντ/τους εθνικούς σκοπούς
5. Στάνταρντ/Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και κινητικών προτύπων, 53
Ικανότητα έναντι επάρκειας, 54
Κινητικές δεξιότητες και φάσεις εκτέλεσης, 54
Νηπιαγωγείο έως Ε’ τάξη Δημοτικού, 57
Στ’ τάξη Δημοτικού έως Β’ τάξη Γυμνασίου, 61
Γ’ τάξη Γυμνασίου έως Γ’ τάξη Λυκείου, 65
Σύνοψη, 69
6. Στάνταρντ/Σκοπός 2: Εφαρμογή εννοιών, αρχών, στρατηγικών και τακτικών, 73
Νηπιαγωγείο έως Ε’ τάξη Δημοτικού, 74
Στ’ τάξη Δημοτικού έως Β’ τάξη Γυμνασίου, 79
Γ’ τάξη Γυμνασίου έως Γ’ τάξη Λυκείου, 82
Σύνοψη, 85
7. Στάνταρντ/Σκοπός 3: Επίτευξη επιπέδου φυσικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης για την ενίσχυση της υγείας, 87
Νηπιαγωγείο έως Ε’ τάξη Δημοτικού, 88
Στ’ τάξη Δημοτικού έως Β’ τάξη Γυμνασίου, 94
Γ’ τάξη Γυμνασίου έως Γ’ τάξη Λυκείου, 98
Σύνοψη, 104
8. Στάνταρντ/Σκοπός 4: Επίδειξη υπεύθυνης ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, 107
Νηπιαγωγείο έως Ε’ τάξη Δημοτικού, 108
Στ’ τάξη Δημοτικού έως Β’ τάξη Γυμνασίου, 115
Γ’ τάξη Γυμνασίου έως Γ’ τάξη Λυκείου, 122
Σύνοψη, 125
9. Στάνταρντ/Σκοπός 5: Αναγνώριση της αξίας της φυσικής δραστηριότητας, 127
Νηπιαγωγείο έως Ε’ τάξη Δημοτικού, 128
Στ’ τάξη Δημοτικού έως Β’ τάξη Γυμνασίου, 131
Γ’ τάξη Γυμνασίου έως Γ’ τάξη Λυκείου, 137
Σύνοψη, 140
Μέρος III: Δόμηση του προγράμματος σπουδών
10. Σχεδιασμός ενοτήτων και ωριαίων μαθημάτων, 143
Σχεδιασμός ενότητας, 144
Σχεδιασμός ωριαίου μαθήματος, 150
Σύνοψη, 157
11. Σχεδιασμός αναπτυξιακά κατάλληλου περιεχομένου, 159
Είδη γνώσης, 160
Στάνταρντ/σκοποί, προσδοκώμενα αποτελέσματα και αξιολόγηση, 162
Τομείς μάθησης, 162
Προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες μαθητών, 163
Ακολουθία περιεχομένου και προοδευτική σειρά δραστηριοτήτων, 164
Τροποποίηση του περιεχομένου, 169
Σύνοψη, 169
12. Μοντέλα προγράμματος σπουδών ως οργανωτικά πλαίσια, 171
Θεματική προσέγγιση δεξιοτήτων, 172
Διδασκαλία ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας, 173
Μοντέλο τακτικής παιχνιδιών, 176
Μοντέλο αθλητικής αγωγής, 178
Αγωγή φυσικής κατάστασης, 180
Αγωγή περιπέτειας, 182
Αγωγή υπαίθρου, 183
Πολιτισμικές σπουδές, 186
Εφαρμογή μοντέλων προγράμματος σπουδών εντός διδακτικών ενοτήτων, 187
Σύνοψη, 188
Μέρος IV: Διδασκαλία και αξιολόγηση
13. Καθιέρωση και διαχείριση ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος, 193
Καθορισμός κανόνων για το γυμναστήριό σας, 194
Διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών, 195
Μεγιστοποίηση της μάθησης και χρόνος δραστηριότητας, 197
Διαχείριση του περιβάλλοντος μάθησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και της δραστηριότητας, 201
Σύνοψη, 207
14. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων διδασκαλίας, 209
Εξερεύνηση των στυλ διδασκαλίας, 210
Χρήση αποτελεσματικών διδακτικών τακτικών, 217
Σύνοψη, 221
15. Αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών, 223
Σκοποί αξιολόγησης, 224
Σχήματα/τρόποι βαθμολόγησης, 224
Επιλογή κατάλληλων αξιολογήσεων, 226
Είδη αξιολόγησης, 228
Οργάνωση και ερμηνεία δεδομένων, 235
Σύνοψη, 238
Μέρος V: Ανάπτυξη επαγγελματία
16. Δεξιότητες του 21ου αιώνα στη Φυσική Αγωγή, 241
Πλαίσιο για τη μάθηση στον 21ο αιώνα, 242
Αποτελέσματα μαθητών του 21ου αιώνα, 242
Συστήματα υποστήριξης του 21ου αιώνα, 250
Σύνοψη, 251
17. Προάσπιση δικαιωμάτων, επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη, 253
Προασπίζοντας το επάγγελμά σας, 254
Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, 260
Σύνοψη, 262
Γλωσσάρι, 263
Βιβλιογραφία, 269
Ευρετήριο, 275
Σχετικά με τους συγγραφείς, 285

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη