Βαβρίτσας Νικόλαος

Βαβρίτσας Νικόλαος

Ο Νικόλαος Βαβρίτσας γεννήθηκε στο Σπήλαιον Γρεβενών το 1951. Έχει βασικό πτυχίο της Ε.Α.Σ.Α.
Θεσ/νίκης (1974) και το 1977 διορίστηκε ως Κ.Φ.Α. στη Δημόσια Εκπαίδευση. Από το 1987, που
αποσπάστηκε για πρώτη φορά στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ., δίδαξε επί δέκα οχτώ ακαδημαϊκά έτη και μέχρι
την εκλογή του σε θέση Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το μάθημα των ελληνικών χορών. Το 1985 απέκτησε
Πιστοποιητικό Ισοτιμίας από το Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. και την ίδια χρονιά πτυχίο Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Το 2003
απέκτησε Διδακτορικό δίπλωμα από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. Το 2006 εξελέγην ως μέλος Δ.Ε.Π. του
Τμήματος στη βαθμίδα του Λέκτορα. Το Φεβρουάριο του 2013 εξελέγην στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή
στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών» και τον Ιούνιο του 2016
μονιμοποιήθηκε στην ίδια θέση. Το Σεπτέμβριο του 2018 συνταξιοδοτήθηκε από το Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.
Έχει μακρόχρονη διδακτική εμπειρία και σημαντικό διδακτικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Η
διδακτική εμπειρία ανταποκρίνεται τόσο στη Δευτεροβάθμια, όσο και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
που αφορά το μάθημα των ελληνικών παραδοσιακών χορών του ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ., καθώς και το μάθημα
επιλογής “Μουσική Ρυθμολογία”. Επίσης, έχει διδάξει σε επιμορφωτικά σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες
και σε προπονητικά σεμινάρια. Εμφανίζει μακρόχρονη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία σε
πολιτιστικούς συλλόγους με αντικείμενο τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Έχει οργανώσει και
συνοδεύσει σε πολλές χώρες, για συμμετοχή σε διεθνή χορευτικά φεστιβάλ, διάφορα χορευτικά
συγκροτήματα και τη χορευτική ομάδα του Τ.Ε.Φ.Α.Α./Α.Π.Θ.
Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο ανταποκρίνεται: στη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής,
δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και
ελληνικών συνεδρίων, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, έκδοση σημειώσεων, έκδοση πρακτικών
και άλλες μουσικοχορευτικές αρχειακές εκδόσεις. Επίσης έχει προβεί στη συγγραφή δύο βιβλίων: α)
(Σπηλιώτικα: Χειρόγραφα Δημοτικά τραγούδια Γ. Στεφούλη. Χοροί-Φορεσιές. Ν.Α. Γρεβενών (2006) & β)
Παραδοσιακοί χοροί και η διδασκαλία τους. Ρυθμοκινητική ανάλυση και ρυθμική αρίθμηση, Θεσσαλονίκη
(2008-2018).
Συμμετείχε σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και
σεμιναρίων. Παρουσιάζει πλούσιο διοικητικό έργο και άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητας (μέλος
συντακτικών επιτροπών, προεδρείο σε επιστημονικά συνέδρια, μέλος επιστημονικών επιτροπών και
άλλες δραστηριότητες). Για τη συνεισφορά του στο χώρο της εκπαίδευσης και της μουσικοχορευτικής
μας παράδοσης έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις και έκφραση συγχαρητηρίων.
Σήμερα συνεχίζει το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο, με σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης.

Βιβλία του Συγγραφέα

Ο Νικόλαος Βαβρίτσας γεννήθηκε στο Σπήλαιον Γρεβενών το 1951. Έχει βασικό πτυχίο της Ε.Α.Σ.Α.
Θεσ/νίκης (1974) και το 1977 διορίστηκε ως Κ.Φ.Α. στη Δημόσια Εκπαίδευση. Από το 1987, που
αποσπάστηκε για πρώτη φορά στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ., δίδαξε επί δέκα οχτώ ακαδημαϊκά έτη και μέχρι
την εκλογή του σε θέση Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το μάθημα των ελληνικών χορών. Το 1985 απέκτησε
Πιστοποιητικό Ισοτιμίας από το Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. και την ίδια χρονιά πτυχίο Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Το 2003
απέκτησε Διδακτορικό δίπλωμα από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. Το 2006 εξελέγην ως μέλος Δ.Ε.Π. του
Τμήματος στη βαθμίδα του Λέκτορα. Το Φεβρουάριο του 2013 εξελέγην στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή
στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών» και τον Ιούνιο του 2016
μονιμοποιήθηκε στην ίδια θέση. Το Σεπτέμβριο του 2018 συνταξιοδοτήθηκε από το Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.
Έχει μακρόχρονη διδακτική εμπειρία και σημαντικό διδακτικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Η
διδακτική εμπειρία ανταποκρίνεται τόσο στη Δευτεροβάθμια, όσο και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
που αφορά το μάθημα των ελληνικών παραδοσιακών χορών του ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ., καθώς και το μάθημα
επιλογής “Μουσική Ρυθμολογία”. Επίσης, έχει διδάξει σε επιμορφωτικά σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες
και σε προπονητικά σεμινάρια. Εμφανίζει μακρόχρονη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία σε
πολιτιστικούς συλλόγους με αντικείμενο τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Έχει οργανώσει και
συνοδεύσει σε πολλές χώρες, για συμμετοχή σε διεθνή χορευτικά φεστιβάλ, διάφορα χορευτικά
συγκροτήματα και τη χορευτική ομάδα του Τ.Ε.Φ.Α.Α./Α.Π.Θ.
Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο ανταποκρίνεται: στη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής,
δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και
ελληνικών συνεδρίων, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, έκδοση σημειώσεων, έκδοση πρακτικών
και άλλες μουσικοχορευτικές αρχειακές εκδόσεις. Επίσης έχει προβεί στη συγγραφή δύο βιβλίων: α)
(Σπηλιώτικα: Χειρόγραφα Δημοτικά τραγούδια Γ. Στεφούλη. Χοροί-Φορεσιές. Ν.Α. Γρεβενών (2006) & β)
Παραδοσιακοί χοροί και η διδασκαλία τους. Ρυθμοκινητική ανάλυση και ρυθμική αρίθμηση, Θεσσαλονίκη
(2008-2018).
Συμμετείχε σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και
σεμιναρίων. Παρουσιάζει πλούσιο διοικητικό έργο και άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητας (μέλος
συντακτικών επιτροπών, προεδρείο σε επιστημονικά συνέδρια, μέλος επιστημονικών επιτροπών και
άλλες δραστηριότητες). Για τη συνεισφορά του στο χώρο της εκπαίδευσης και της μουσικοχορευτικής
μας παράδοσης έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις και έκφραση συγχαρητηρίων.
Σήμερα συνεχίζει το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο, με σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης.

Προβάλλεται το μοναδικό αποτέλεσμα

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη