Ιερεμίας Ε. Σιμάτος

Ιερεμίας Ε. Σιμάτος

Ο Ιερεμίας Ε. Σιμάτος είναι ειδικευμένος προπονητής στις αναπτυξιακές ηλικίες και ειδικός αθλη-τικός διαιτολόγος με βασικές σπουδές και στα δύο γνωστικά αντικείμενα. Είναι πτυχιούχος με άριστα :

► του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΤΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ,

► του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας–Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακή εξειδίκευση επί ένα (1) έτος στο τμήμα Αθλητικών Κακώσεων του Γεν. Νοσοκ. Αττικής Κ.Α.Τ. (Διευθ.: Καθ. Αργ. Μήτσου), καθώς και ετήσια επιμόρφωση στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Υγείας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών).

Από το 1994 είναι τακτικό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων (Α.Μ.153) και της διεθνούς Επαγγελματικής Ένωσης Αθλητικών Διαιτολόγων “Sports Dietitians Association Australia” (S.D.A., Α.Μ. 421). Επίσης, ενεργό μέλος της ομάδας Eιδικών Αθλητικής Διατροφής του Πανελληνίου Συλλό-γου Διαιτολόγων.

Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση εξειδίκευσης από το διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό Ιnterna-tional Sports Science Association (ISSA) – Αccredited by U.S. DEAC / ΙΗRSA :

(1) ως προπονητής δύναμης και φυσικής κατάστασης (CSCS – Certified Specialist
in Strength & Conditioning)

(2) ως προπονητής σε παιδιά κι εφήβους αναπτυξιακών ηλικιών (Certified Υouth
Fitness Trainer Specialist).

Στην επιστημονική του διαδρομή ανέπτυξε έντονη ερευνητική δράση, με εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια / σεμινάρια και πολυάριθμες δημοσιεύσεις άρθρων σε ειδικά επιστημονικά περιοδικά. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο επιστημονικό πεδίο των αθλητικών κακώσεων και της βιοχημείας της άσκησης.

Διετέλεσε επί (3) συνεχή έτη επιστημονικός συνεργάτης σε εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα των τομέων Eιδικής Προπονησιολογίας και Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντικότερο όλων τo αναπτυξιακό πρόγραμμα : “Συστήματα ανίχνευσης γενικού και ειδικού κινητικού ταλέντου”.

Κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα κατείχε θέσεις υπεύθυνου (1) διαιτολογικών τμημάτων / μονά-δων και (2) ανάπτυξης προγραμμάτων δύναμης και φυσικής κατάστασης, σε γυμναστήρια, ιατρικά κέντρα αποκατάστασης και σε αθλητικούς συλλόγους (τμήματα υποδομής και υψηλού πρωταθλη-τισμού).

Το προ–Ολυμπιακό έτος 2003–4 ήταν υπεύθυνος στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, για την εργομετρική αξιολόγηση και την εξειδικευμένη διαιτολογική υποστήριξη των αθλητών της εθνικής ομάδος πυγμαχίας.

Επί σειρά ετών διετέλεσε αντιπρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Κορυδαλλού.

Σήμερα είναι διευθυντής του Ελλην. Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιστημονικής Διατροφής Αθλητών (Ηellenic Sports Nutrition Research Institute) και υπεύθυνος έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού “Topics on Sports Nutrition Science” σε ηλεκτρονική μορφή (e–journal) με ελεύθερη πρόσβα-ση (open assess) στο διαδίκτυο (www.sportsnutrition–inst.org).

Είναι παντρεμένος με την Ελένη Αχ. Ρακοβίτη (Μ.Εd.) καθηγήτρια Κοινωνιολογίας B’ θμιας Εκπαί-δευσης, με την οποία έχουν δύο παιδιά, το Βαγγέλη [πτυχ/χο ΣΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ, με διπλή ειδίκευση : Άρση Βαρών, Ευρωστία / Υγεία, και σήμερα 2ο–ετή φοιτητή του τμήματος Φυσικοθεραπείας – Πανεπ. Δυτ. Αττικής] και τη Μαρία [πτυχ/χο τμήματος Φυσικοθεραπείας – ΑΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας].

Βιβλία του Συγγραφέα

Ο Ιερεμίας Ε. Σιμάτος είναι ειδικευμένος προπονητής στις αναπτυξιακές ηλικίες και ειδικός αθλη-τικός διαιτολόγος με βασικές σπουδές και στα δύο γνωστικά αντικείμενα. Είναι πτυχιούχος με άριστα :

► του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΤΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ,

► του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας–Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακή εξειδίκευση επί ένα (1) έτος στο τμήμα Αθλητικών Κακώσεων του Γεν. Νοσοκ. Αττικής Κ.Α.Τ. (Διευθ.: Καθ. Αργ. Μήτσου), καθώς και ετήσια επιμόρφωση στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Υγείας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών).

Από το 1994 είναι τακτικό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων (Α.Μ.153) και της διεθνούς Επαγγελματικής Ένωσης Αθλητικών Διαιτολόγων “Sports Dietitians Association Australia” (S.D.A., Α.Μ. 421). Επίσης, ενεργό μέλος της ομάδας Eιδικών Αθλητικής Διατροφής του Πανελληνίου Συλλό-γου Διαιτολόγων.

Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση εξειδίκευσης από το διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό Ιnterna-tional Sports Science Association (ISSA) – Αccredited by U.S. DEAC / ΙΗRSA :

(1) ως προπονητής δύναμης και φυσικής κατάστασης (CSCS – Certified Specialist
in Strength & Conditioning)

(2) ως προπονητής σε παιδιά κι εφήβους αναπτυξιακών ηλικιών (Certified Υouth
Fitness Trainer Specialist).

Στην επιστημονική του διαδρομή ανέπτυξε έντονη ερευνητική δράση, με εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια / σεμινάρια και πολυάριθμες δημοσιεύσεις άρθρων σε ειδικά επιστημονικά περιοδικά. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο επιστημονικό πεδίο των αθλητικών κακώσεων και της βιοχημείας της άσκησης.

Διετέλεσε επί (3) συνεχή έτη επιστημονικός συνεργάτης σε εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα των τομέων Eιδικής Προπονησιολογίας και Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντικότερο όλων τo αναπτυξιακό πρόγραμμα : “Συστήματα ανίχνευσης γενικού και ειδικού κινητικού ταλέντου”.

Κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα κατείχε θέσεις υπεύθυνου (1) διαιτολογικών τμημάτων / μονά-δων και (2) ανάπτυξης προγραμμάτων δύναμης και φυσικής κατάστασης, σε γυμναστήρια, ιατρικά κέντρα αποκατάστασης και σε αθλητικούς συλλόγους (τμήματα υποδομής και υψηλού πρωταθλη-τισμού).

Το προ–Ολυμπιακό έτος 2003–4 ήταν υπεύθυνος στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, για την εργομετρική αξιολόγηση και την εξειδικευμένη διαιτολογική υποστήριξη των αθλητών της εθνικής ομάδος πυγμαχίας.

Επί σειρά ετών διετέλεσε αντιπρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Κορυδαλλού.

Σήμερα είναι διευθυντής του Ελλην. Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιστημονικής Διατροφής Αθλητών (Ηellenic Sports Nutrition Research Institute) και υπεύθυνος έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού “Topics on Sports Nutrition Science” σε ηλεκτρονική μορφή (e–journal) με ελεύθερη πρόσβα-ση (open assess) στο διαδίκτυο (www.sportsnutrition–inst.org).

Είναι παντρεμένος με την Ελένη Αχ. Ρακοβίτη (Μ.Εd.) καθηγήτρια Κοινωνιολογίας B’ θμιας Εκπαί-δευσης, με την οποία έχουν δύο παιδιά, το Βαγγέλη [πτυχ/χο ΣΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ, με διπλή ειδίκευση : Άρση Βαρών, Ευρωστία / Υγεία, και σήμερα 2ο–ετή φοιτητή του τμήματος Φυσικοθεραπείας – Πανεπ. Δυτ. Αττικής] και τη Μαρία [πτυχ/χο τμήματος Φυσικοθεραπείας – ΑΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας].

Προβάλλονται και τα 2 αποτελέσματα

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη