Μάνατζμεντ Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Μάνατζμεντ Αθλητικών Εγκαταστάσεων

85,00

Άμεσα διαθέσιμο
Κατηγορίες: ,
Product ID: 41307

Περίληψη

Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την πολυετή εμπειρία επαγγελματιών στο χώρο της διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων, από το τοπικό μέχρι το επαγγελματικό επίπεδο, στην πιο εξελιγμένη αθλητικά χώρα του κόσμου, τις ΗΠΑ. Στα 20 κεφάλαιά του, θα γνωρίσετε «από μέσα» τη διαχείριση των εγκαταστάσεων αυτών, συνεπώς αποτελεί ένα πολύτιμο «εργαλείο δουλειάς». Στην περίπτωση που ήδη εργάζεστε σε αθλητική εγκατάσταση, θα δείτε το «μέλλον» της λειτουργίας της, γεγονός που θα σας δώσει τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε ανάλογα (π.χ., στην περίπτωση της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών), ή/και να προτείνετε οργανωσιακές και λειτουργικές βελτιώσεις της. Όσοι φοιτητές/ριες θα μελετήσετε το συγκεκριμένο βιβλίο, θα αισθανθείτε σιγουριά ότι διαθέτετε την απαραίτητη βασική γνώση για να εργαστείτε στο περιβάλλον των αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτό θα συμβεί διότι θα γνωρίσετε όλες τις διαχειριστικές τους λειτουργίες, από τον σχεδιασμό, έως την υλοποίηση του μάρκετινγκ, των διοργανώσεων που φιλοξενούν, των νομικών και οικονομικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν, της ασφάλειας και της διαχείρισης των κινδύνων στη λειτουργίας τους, έως την καθαριότητα και την συντήρηση κλειστών και ανοικτών εγκαταστάσεων, μονής ή πολλαπλής χρήσης. Επίσης, το βιβλίο θα είναι χρήσιμο στα μέλη των διοικήσεων αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικών σωματείων, διότι θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις τρέχουσες, αλλά και μελλοντικές ανάγκες λειτουργίας των χώρων αυτών, με σκοπό να δημιουργήσουν το κατάλληλο όραμα που θα τους καθοδηγεί τη λήψη άμεσων και διαχρονικών ορθών αποφάσεων.

Επιπλέον Πληροφορίες

Έτος Έκδοσης 2022
ISBN 9789925350643
Σελίδες 576
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 21 × 29 εκ.

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ 1 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ................................23
1 Η ιστορία και το μέλλον του αθλητισμού και των εγκαταστάσεών του ................................25
Αθλητικές εγκαταστάσεις στην αρχαιότητα ............................................................................. 29
Οι εγκαταστάσεις από τον Μεσαίωνα έως το 1800 .................................................................. 38
Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή ............ 39
Εξέλιξη των εγκαταστάσεων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών συλλόγων ........................... 40
Έμφαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις ................................................................................... 49
Το μέλλον των αθλητικών εγκαταστάσεων ............................................................................... 58
Οι τάσεις που θα επηρεάσουν μελλοντικές αθλητικές εγκαταστάσεις .................................... 63
Περίληψη ................................................................................................................................... 65
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες .............................................................................. 66
2 Διαχείριση αθλητικής εγκατάστασης ....................................................................................67
Τι είναι η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων; ..................................................................... 69
Οι εργασιακές ευθύνες του διευθυντή αθλητικής εγκατάστασης ............................................ 70
Ποιες είναι οι εργασιακές ασχολίες ενός διευθυντή αθλητικής εγκατάστασης ...................... 75
Οι «ενδιαφερόμενοι» αθλητικής εγκατάστασης ........................................................................ 79
Διευθυντικές λειτουργίες .......................................................................................................... 87
Περίληψη ................................................................................................................................... 98
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες .............................................................................. 99
3 Θεωρία της διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων .........................................................100
Βασικά στοιχεία μάνατζμεντ .................................................................................................... 106
Επικοινωνία των στελεχών διαχείρισης εγκαταστάσεων ........................................................ 107
Διαχείριση εγκατάστασης με βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ...................................... 109
Απλές στρατηγικές διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων .................................................. 110
Ηγεσία μιας αθλητικής εγκατάστασης .................................................................................... 112
Εξωτερική ανάθεση εργασιών μιας αθλητικής εγκατάστασης ............................................... 115
Περίληψη ................................................................................................................................ 121
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ............................................................................ 122

4 Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού ..................................................................................123
Είδη εργαζομένων σε αθλητικές εγκαταστάσεις .................................................................... 127
Συνδικαλιστικές οργανώσεις ................................................................................................... 129
Εκπαίδευση υπαλλήλων αθλητικών εγκαταστάσεων ............................................................. 136
Άλλα εργασιακά θέματα .......................................................................................................... 136
Αξιολόγηση εργαζομένων σε αθλητικές εγκαταστάσεις ........................................................ 138
Περίληψη ................................................................................................................................. 141
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ............................................................................ 141
ΜΕΡΟΣ 2 • ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................143
5 Προγραμματισμός αθλητικών εγκαταστάσεων ...................................................................145
Βασικές αρχές προγραμματισμού αθλητικών εγκαταστάσεων .............................................. 148
Προγραμματισμός για υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις .............................................. 151
Προγραμματισμός για μελλοντικές αθλητικές εγκαταστάσεις ............................................... 154
Περίληψη ................................................................................................................................. 185
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ............................................................................ 185
6 Τοποθεσία και σχεδιασμός αθλητικών εγκαταστάσεων .....................................................186
Τοποθεσία του χώρου κατασκευής αθλητικής εγκατάστασης ............................................... 188
Κόστος του οικοπέδου ............................................................................................................ 202
Σχεδιασμός της αθλητικής εγκατάστασης ............................................................................. 209
Περίληψη ................................................................................................................................. 220
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ............................................................................ 220
7 Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ...............................................................................221
Κατασκευαστικός σχεδιασμός ................................................................................................ 225
Φάση προκατασκευής ............................................................................................................. 230
Κόστος έργου .......................................................................................................................... 241
Ολοκλήρωση και ανάλυση ....................................................................................................... 244
Περίληψη ................................................................................................................................. 249
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ............................................................................ 249
ΜΕΡΟΣ 3 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ..............................................251
8 Διαχείριση σταδίων ............................................................................................................255
Όριολ παρκ στο Κάμντεν Γιάρντς .......................................................................................... 256
Στάδιο Πρατ & Γουίτνεϊ στο Ρέντσλερ Φιλντ .......................................................................... 261
Λειτουργίες διαχείρισης του σταδίου .................................................................................... 265
Θέματα λειτουργίας του Όριολ Παρκ ..................................................................................... 271
Θέματα λειτουργίας στο στάδιο Πρατ & Γουίτνεϊ .................................................................. 273
Περίληψη ................................................................................................................................ 275
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ........................................................................... 275
9 Διαχείριση κλειστών σταδίων και γηπέδων (αρένες) ........................................................276
Το κέντρο «People's United» στο πανεπιστήμιο Κουίνιπιακ .................................................... 277
Λειτουργίες διαχείρισης της αρένας ..................................................................................... 286
Περίληψη ................................................................................................................................. 289
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ............................................................................ 289

10 Διαχείριση κέντρων βελτίωσης φυσικής κατάστασης και αναψυχής ............................290
Το κέντρο αναψυχής Μπέκερμαν στο πανεπιστήμιο του Νιού Χέβεν ................................. 291
Λειτουργίες διαχείρισης κέντρων βελτίωσης της φυσικής κατάστασης
και κέντρων αναψυχής .................................................................................................. 295
Περίληψη ............................................................................................................................ 302
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ....................................................................... 302
11 Διαχείριση πάρκων και εγκαταστάσεων πολλαπλών αθλημάτων ...................................303
Κονέκτικατ σπόρτπλεξ, Βόρειο Μπράντφορντ, Κονέκτικατ ................................................ 304
Λειτουργίες διαχείρισης των εγκαταστάσεων πολλαπλής χρήσης ................................... 310
Περίληψη ............................................................................................................................. 316
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ........................................................................ 316
12 Διαχείριση εγκαταστάσεων φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού ........................317
Πολλαπλές εγκαταστάσεις σε ένα μεγάλο δημόσιο γυμνάσιο στο Κονέκτικατ ................. 318
Λειτουργίες διαχείρισης σχολικών εγκαταστάσεων πολλαπλών χρήσεων ......................... 321
Περίληψη ............................................................................................................................. 330
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ........................................................................ 330
13 Διαχείριση εγκαταστάσεων πολλαπλών χρήσεων κολεγίων των ΗΠΑ ...........................331
Διαχείριση εγκαταστάσεων πολλαπλών χρήσεων κολεγίων των ΗΠΑ ................................ 331
Αθλητικές εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Γέιλ στις ΗΠΑ – παγοδρόμιο Ingalls Rink .........332
Λειτουργίες διαχείρισης κολεγιακών εγκαταστάσεων πολλαπλών χρήσεων ..................... 335
Περίληψη ............................................................................................................................. 341
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ........................................................................ 341
ΜΕΡΟΣ 4 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ..............................................................................343
14 Μάρκετινγκ και πωλήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις .................................................345
Έννοιες μάρκετινγκ ............................................................................................................. 348
Η διαδικασία του μάρκετινγκ ............................................................................................... 358
Μάρκετινγκ της εγκατάστασης ........................................................................................... 366
Πωλήσεις ............................................................................................................................. 369
Περίληψη ............................................................................................................................. 379
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ....................................................................... 379
15 Οικονομικά και προϋπολογισμός αθλητικών εγκαταστάσεων ........................................380
Οικονομικές έννοιες ............................................................................................................ 382
Έσοδα και έξοδα ................................................................................................................. 383
Οικονομική ανάλυση ............................................................................................................ 385
Συγκρότηση προϋπολογισμού ............................................................................................ 390
Χρηματοδότηση νέας εγκατάστασης .................................................................................. 398
Πώληση μίας εγκατάστασης ............................................................................................... 408
Περίληψη ............................................................................................................................. 409
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ........................................................................ 409
16 Νομικές υποχρεώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων .........................................................410
Βασικός νόμος ..................................................................................................................... 412
Νόμος για τις αδικοπραξίες ................................................................................................ 413

Διαχείριση κινδύνου και ασφαλιστική κάλυψη .................................................................... 415
Συμβόλαια και συμβάσεις .................................................................................................... 420
Νόμος περί Ιδιοκτησίας ....................................................................................................... 424
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα συντάγματα των ΗΠΑ .................................................... 426
Κυβερνητικοί κανονισμοί [Πολιτειακός Νόμος] .................................................................. 430
Περίληψη ............................................................................................................................. 438
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ....................................................................... 438
ΜΕΡΟΣ 5 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ............................................439
17 Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις ...................441
Τι είναι η ασφάλεια; ............................................................................................................. 444
Διαχείριση πλήθους ............................................................................................................. 461
Άλλα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια .................................................................. 469
Διαχείριση κρίσεων .............................................................................................................. 469
Περίληψη ............................................................................................................................. 474
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ........................................................................ 474
18 Προετοιμασία αθλητικών εγκαταστάσεων για εκδήλωση ...............................................475
Επανεξέταση του σχεδιασμού ............................................................................................. 479
Προσέλκυση εκδηλώσεων ................................................................................................... 480
Προετοιμασία εκδήλωσης ................................................................................................... 492
Περίληψη ............................................................................................................................. 506
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ........................................................................ 506
19 Υλοποίηση εκδηλώσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις ...................................................507
Απροσδόκητα θέματα κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και ο αντίκτυπός τους .................... 511
Περίληψη ............................................................................................................................. 525
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ........................................................................ 525
20 Διαχείριση αθλητικής εγκατάστασης μετά από εκδήλωση .............................................526
Ανάλυση μετά από κάθε εκδήλωση ..................................................................................... 529
Έρευνες αξιολόγησης μετά από εκδήλωση........................................................................ 533
Αθλητικό μάρκετινγκ για το μέλλον ..................................................................................... 536
Ενέργειες αθλητικού μάρκετινγκ και κόστος ...................................................................... 536
Υλικοτεχνική υποστήριξη αθλητικής εγκατάστασης ........................................................... 537
Λειτουργική ετοιμότητα ....................................................................................................... 540
Αναφορές και τεκμηρίωση μετά την εκδήλωση .................................................................. 544
Περίληψη ............................................................................................................................. 548
Ερωτήσεις συζήτησης και δραστηριότητες ........................................................................ 548
Γλωσσάρι ......................................................................................................................................... 549
Βιβλιογραφία ................................................................................................................................... 556
Σχετικά με τους Συγγραφείς ........................................................................................................... 564
Σχετικά με τους Συνεργάτες ........................................................................................................... 565
Ευρετήριο ........................................................................................................................................ 571

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη