Κλινικές Δοκιμασίες του Μυοσκελετικού Συστήματος στην Ορθοπαιδική

Κλινικές Δοκιμασίες του Μυοσκελετικού Συστήματος στην Ορθοπαιδική

Ανδρέας Παναγόπουλος

50,00

Άμεσα διαθέσιμο

ΠερίληψηΔείγμα βιβλίου

Το βιβλίο ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ του Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής Ανδρέα Παναγόπουλου
και της ομάδας των φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην Ελληνική Ιατρική Βιβλιογραφία.

Η κλινική εξέταση του ορθοπαιδικού ασθενούς παρουσιάζεται ανά περιοχή του σώματος (ώμος, αγκώνας, πηχεοκαρπική, σπονδυλική στήλη, ισχίο, γόνατο
ποδοκνημική), με ένα αρχικό εισαγωγικό κεφάλαιο και αναλυτική περιγραφή εκτέλεσης    της κάθε κλινικής δοκιμασίας στη συνέχεια, με αντιπροσωπευτικές
φωτογραφίες, τις πιθανές παραλλαγές που έχουν περιγραφεί και τη σύγχρονη βιβλιογραφική τεκμηρίωση (ευαισθησία και ειδικότητα).

Επίσης, μέσω QR link για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη για άμεση διασύνδεση και παρακολούθηση της δοκιμασίας στο
YouTube,  μέσω κινητού ή tablet.  Το κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση ενός  συγκεντρωτικού cluster των συχνότερων κλινικών δοκιμασιών ανά πάθηση.

Το βιβλίο περιλαμβάνει συνολικά 373 κλινικά τεστ, το μεγαλύτερο αριθμό που έχει παρουσιαστεί ποτέ συγκεντρωμένο σε ένα σύγγραμμα, καθώς και
173 διασυνδεμένα βίντεο στο YouTube. Αφορά πρωτίστως τους φοιτητές των Ιατρικών σχολών ως πολύτιμο βοήθημα στην Κλινική τους Άσκηση, αλλά και τους
ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς, τους Φυσιοθεραπευτές, τους Αθλίατρους και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη σωστή ερμηνεία της κάθε κλινικής δοκιμασίας, πρωτίστως με βάση την αρχική της βιβλιογραφική αναφορά, αλλά και στον
ακριβή τρόπο εκτέλεσής της, που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο σε όλο το βιβλίο: Θέση ασθενούς, Ενέργειες εξεταστή, Θετικό εύρημα, Παραλλαγές,
Επισημάνσεις, Τεκμηρίωση, Φωτογραφίες, QR link, Βιβλιογραφία.

Επιπλέον Πληροφορίες

Εκδόσεις Κωνσταντάρας
Έτος Έκδοσης 2021
ISBN 9789606080685
Σελίδες 546
Εξώφυλλο Μαλακό

Περιεχόμενα

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 1    1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 3

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 2    7

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΏΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  9
ΨΗΛΑΦΗΣΗ 10
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ   10
ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ NEER (NEER IMPINGEMENT TEST) 12 HAWKINS- KENNEDY IMPINGEMENT TEST 14
YOCUM TEST 16
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΩΔΥΝΟΥ ΤΟΞΟΥ (PAINFUL ARC SIGN) 18

INTERNAL ROTATION RESISTANCE STRENGTH TEST (IRRST) 20
POSTERIOR IMPINGEMENT SIGN (ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ) 22

DROP ARM TEST (CODMAN SIGN) 24
EMPTY CAN (JOBE) / FULL CAN (KELLY) TEST [ΤΕΣΤ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ] 26

EXTERNAL ROTATION RESISTANCE TEST (INFRASPINATUS TEST) 28

EXTERNAL ROTATION LAG SIGN (ERLS) 30
EXTERNAL ROTATION LAG ΣΤΙΣ 90° (DROP SIGN) & PATTE TEST (ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ –
ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ) 32
ΔΙΑΔΕΛΤΟΕΙΔΙΚΗ ΨΗΛΑΦΗΣΗ – RENT TEST (ΡΗΞΗ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ) 34

LIFT OFF TEST (GERBER) 36
INTERNAL ROTATION LAG SIGN - IRLS (HERTEL)  38
BELLY PRESS TEST (GERBER)–NAPOLEON TEST – BELLY OFF SIGN 40

BEAR HUG TEST (BARTH) 42
ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ (CROSS BODY ADDUCTION TEST- CBAT) 44
ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ PAXINOS TEST  46
ΤΕΣΤ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 48

ACTIVE COMPRESSION TEST (O’ BRIEN) 50
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ SPEED (SPEED TEST) 52

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ YERGASON (YERGASON TEST) 54
ΑΛΓΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ – BICIPITAL GROOVE TENDERNESS (SE) 56
COMPRESSION – ROTATION TEST & BICEPS TENSION TEST (SNYDER) 58

KIM TEST 60
FORCED ABDUCTION AND ELBOW FLEXION TEST (NAKAGAWA) 62

PASSIVE COMPRESSION TEST (KIM) 64
RESISTED SUPINATION AND EXTERNAL ROTATION TEST (MYERS) 66

ANTERIOR SLIDE TEST (BEN KIBLER) 68
DYNAMIC LABRAL SHEAR (O’ DRISCOLL / MODIFIED BEN KIBLER) 70

PAIN PROVOCATION TEST (MIMORY) 72
PASSIVE DISTRACTION TEST (SCHLECTER) 74

UPPER CUT TEST (BEN KIBLER) 76
SLAP PREHENSION TEST (BERG AND CIULLO) 78
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΥΟΣ I (BICEPS LOAD TEST Ι) 80
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΥΟΣ II (BICEPS LOAD TEST II) 82
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ CRΑNK 84
ΣΗΜΕΙΟ CLUNK (ANDREWS & GILLOGLY) 86
SULCUS SIGN - MDI SULCUS SIGN (NEER & FOSTER) 88 LOAD AND SHIFT TEST (PUSH & PULL TEST) 90
ΤΕΣΤ ΦΟΒΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΗΜΑΤΟΣ (ANTERIOR APPREHENSION TEST) 92

RELOCATION TEST (JOBE) – ACTIVE RELEASE OR SURPRISE TEST 94

POSTERIOR SUBLUXATION (APPREHENSION) TEST (CLARNETTE - MINIACI) 96
ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΥΡΤΑΡΟΕΙΔΕΣ ΤΕΣΤ (ANTERIOR AND POSTERIOR DRAWER TEST) 98
ΤΕΣΤ ΥΠΕΡ - ΑΠΑΓΩΓΗΣ–HYPERABDUCTION TEST (GAGEY) 100

ΤΕΣΤ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ (ΟΠΙΣΘΙΟ) - JERK TEST (MATSEN) 102 SHRUG TEST (JIA) 104
CORACOID PAIN TEST (CARBONE) 106
ΤΕΣΤ ΔΙΑΤΑΣΗΣ-ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ (DISTENSION TEST-PASSIVE EXTERNAL ROTATION) [NOBOA] 108
SICK SCAPULA SYNDROME 110
LATERAL SLIDE SCAPULA TEST [KIBLER] 112

MODIFIED SCAPULAR ASSISTANCE TEST (MSAT) 114 SCAPULAR RETRACTION (REPOSITION) TEST (SRT) 116
CLUSTERS ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΏΜΟΥ 118

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 3    121

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΚΩΝΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 122
ΨΗΛΑΦΗΣΗ 124
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 125
ΤΕΣΤ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ (ΓΑΝΤΖΟΥ) ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ - HOOK TEST 126

BICEPS CREASE INTERVAL (BCI) - BICEPS CREASE RATIO (BCR) 128
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΤΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΗΝΙΣΜΟΥ (SUPINATION-PRONATION TEST) 130

BICEPS SQUEEZE TEST 132
TILT SIGN 134
ΤΕΣΤ ΔΙΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ (BICIPITAL APONEUROSIS FLEX TEST) 136

TRICEPS SQUEEZE TEST 138
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΣΗΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΑ (CHAIR SIGN TEST) 140

ACTIVE FLOOR PUSH UP TEST - PRONE PUSH UP TEST 142

TABLE TOP RELOCATION TEST 144
LATERAL PIVOT SHIFT TEST – POSTEROLATERAL ROTATORY APPREHENSION/ INSTABILITY TEST 146
ΟΠΙΣΘΟΠΛΑΓΙΟ ΣΥΡΤΑΡΟΕΙΔΕΣ ΣΗΜΕΙΟ (POSTEROLATERAL DRAWER TEST) 148

THE GOLFER’S ELBOW TEST 150
RESISTED WRIST EXTENSION (COZEN’S TEST) 152 THE MEDIAL/LATERAL POLK’S TEST 154
TEΣΤ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑΣ/ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑΣ (VARUS/VALGUS STRESS TESTS) 156

MILKING MANEUVER 158
ELBOW FLEXION TEST (BUEHLER AND THAYER) 160 PRESSURE PROVOCATION TEST 162
THE SCRATCH COLLAPSE TEST 164

THE ELBOW TINNEL SIGN 166
CLUSTERS ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΓΚΩΝΑ 168

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 4    171

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΠΟΥ-ΆΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ
EIΣΑΓΩΓΗ 171
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ (CARPAL COMPRESSION TEST Ή DURKAN'S TEST) 176
ΣΗΜΕΙΟ ΤΙΝΑΓΜΑΤΟΣ (FLICK SIGN) 178
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ PHALEN Ή ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Ή ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ (PHALEN'S TEST Ή WRIST PRESS TEST Ή WRIST FLEXION TEST) 180
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ TINEL - HOFFMAN 182
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (HAND ELEVATION TEST) 184
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ-ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ (SCRATCH - COLLAPSE TEST AT WRIST) [MACKINNON] 186
ΣΗΜΕΙΟ FROMENT Ή ΣΗΜΕΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ FROMENT (FROMENT SIGN Ή FROMENT PAPER SIGN) 188
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ JEANNE (JEANNE'S SIGN TEST) 190
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΙΑΣ ΚΕΡΚΙΔΟΩΛΕΝΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (DISTAL RADIOULNAR JOINT BALOTEMENT TEST) 192
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΟΒΟΥ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΩΤΟΥ (DORSAL CAPITATE DISPLACEMENT APPREHENSION TEST) 194
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΡΙΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ (CMC GRIND TEST) 196
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ LINSCHEID (STRESSS TEST Ή LUNOTRIQUETRAL COMPRESSION TEST) 198
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΝΟΠΥΡΑΜΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Η ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (LUNOTRIQUETRAL BALLOTTEMENT TEST Ή SHUCK Ή SHEAR TEST) 200
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΟΠΥΡΑΜΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (LUNOTRIQUETRAL SHEAR TEST Ή KLEINMAN SHEAR TEST) 202
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΡΙΓΜΟΥ ΠΥΡΑΜΟΠΙΣΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (PISOTRIQUETRAL GRINDING TEST) 204
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ WATSON Ή ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ (WATSON'S TEST) 206
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ (ACCESSORY MOTION TESTING CARPAL JOINTS) 208
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ BOYE’S (BOYE’S TEST) 210
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ELSON (ELSON TEST) Ή ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
«ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ» / ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΚΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (BOUTONNIERE DEFORMITY TEST Ή TEST FOR EXTENSOR HOOD RUPTURE) 212
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ / ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ (“SHUCK” TEST / FINGER EXTENSION TEST) 214
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ BUNNELL - LITTLER (BUNNELL - LITTLER TEST Ή INTRINSIC TIGHTNESS TEST) 216
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ALLEN - (ALLEN TEST) 218
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (HAND VOLUME TEST) 222

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ LINBURG (LINBURG TEST) 224
ΣΗΜΕΙΟ ΩΛΕΝΙΟΥ ΒΟΘΡΟΥ (ULNAR FOVEA SIGN) 226
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΕ ΥΠΤΙΑΣΜΟ (SUPINATION LIFT TEST) 228

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ SCHAEFFER (SCHAEFFER'S TEST) 230
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΡΥΤΙΔΩΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (SHRIVEL TEST Η WRINKLE TEST) 232
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΩΛΕΝΙΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ Ή ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΣΚΙΕΡ (THUMB ULNAR COLLATERAL LIGAMENT TEST Ή TEST FOR GAMEKEEPER Ή SKIER’S THUMB) 233
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ FINKELSTEIN (FINKELSTEIN SIGN - TEST) 234

CLUSTERS ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ 236

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 5    239

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 239
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 241
ΨΗΛΑΦΗΣΗ 242
ΣΗΜΕΙΟ CHVOSTEK 246
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗΣ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 248

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 250
SHARP-PURSER TEST 252
ΤΕΣΤ ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ALAR LIGAMENT TEST) 254

SPURLING ΤΕΣΤ (MAXIMAL CERVICAL COMPRESSION TEST / FORAMINAL COMPRESSION TEST) 256
ΤΕΣΤ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ – ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (CERVICAL DISTRACTION TEST) 258

ΤΕΣΤ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΗΣ (CERVICAL FLEXION-ROTATION TEST) 260

ΤΕΣΤ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ (UPPER LIMB TENSION TESTS-ULTTS), BRACHIAL PLEXUS TENSION OR ELVEY TESTS 262
NECK TORNADO (CHOI’S TEST) 264
TEST ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ (ARM SQUEEZE TEST) 266
TEST ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ (SHOULDER ABDUCTION TEST/SHOULDER ABDUCTION RELIEF SIGN) 268
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ VALSALVA 270
ΤΕΣΤ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΦΛΕΒΑΣ (PROLONGED JUGULAR COMPR ESSION TEST) 272
ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ (NECK FLEXOR ENDURANCE TEST) 274

L’HERMITTE’S SIGN 276
HOFFMANN TEST 278
ΚΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ 280
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑΣ/ CERVICAL MYELOPATHY CLUSTER (COOK) 282
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 284

ΣΗΜΕΙΟ TINEL 286
ADSON TEST 288
ROOS TEST, “EAST” TEST (ELEVATED ARM STRESS TEST) 290
WRIGHT TEST (ΤΕΣΤ ΥΠΕΡΑΠΑΓΩΓΗΣ) 292

CYRIAX RELEASE TEST 294
COSTOCLAVICULAR / MILITARY BRACE / EDEN’S TEST 296

HALSTED TEST OR REVERSE ADSON’S TEST 298
ADAM’S FORWARD BEND TEST 300
ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΛΕΥΡΩΝ 302

ΠΛΑΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΛΕΥΡΩΝ 303
ΤΕΣΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (THORACIC COMPRESSION TEST) 304

ΤΕΣΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ (THORACIC DISTRACTION TEST) 305

THORACIC FORAMINAL CLOSURE TEST 306
CERVICAL ROTATION LATERAL FLEXION (LINDGREN’S TEST) 307

STRAIGHT LEG RAISE TEST - SLRT (LASEGUE TEST) 308

BOWSTRING TEST (CRAM TEST), POSTERIOR TIBIAL NERVE SIGN 310

SLUMP TEST (ΤΕΣΤ ΚΑΜΠΟΥΡΙΑΣΜΑΤΟΣ) 312
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΟΔΙΟΥ 90-90 (ΒΛ. ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΣΧΙΟΥ) 314
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ 315

ΟΠΙΣΘΟΠΡΟΣΘΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ -SPRING TEST) 316
ΤΕΣΤ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ - PRONE INSTABILITY TEST 318

PASSIVE LUMBAR EXTENSION TEST (PLET) 320
INSTABILITY CATCH SIGN, PAINFUL CATCH SIGN AND APPREHENSION SIGN 322

LUMBAR QUADRANT TEST (KEMPS TEST) 323
MODIFIED SCHOBER TEST 324
ΣΗΜΕΙΑ KERNING KAI BRUDZINSKI (ΤΕΣΤ ΜΗΝΙΓΓΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ) 326

HOOVER TEST 328
BEEVOR’S SIGN 330
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΚΥΨΙΜΑΤΟΣ (STOOP TEST) 332

TRENDELENBURG’S TEST (ΒΛ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΙΣΧΙΟΥ) 334

GAENSLEN’S TEST 336
PELVIC COMPRESSION TEST 338

PELVIC DISTRACTION TEST 340

SACRAL THRUST TEST 342

THIGH THRUST TEST 344

YEOMAN’S TEST 346
SHIMPI PRONE SIJ TEST 348

GILLET TEST/ STORK TEST 350

LONG – SITTING TEST 352
CLUSTERS ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ  354

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 6    359

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΣΧΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 359
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 360
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 361
ΨΗΛΑΦΗΣΗ 361
HIP SCOURING/QUADRANT TEST-SCOUR TEST 362

INTERNAL ROTATION OVER PRESSURE TEST (IROP TEST) 364

FADDIR TEST 366
FABER OR PATRICK TEST 368
FOOT PROGRESSION ANGLE WALKING TEST (FPAWT) 370
CRAIG’S TEST (FEMORAL ANTEVERSION/RETROVERSION TEST) 372
90 – 90 STRAIGHT LEG RAISE TEST (ACTIVE KNEE EXTENSION HAMSTRING FLEXIBILITY TEST) 374
TRENDELENBURG’S TEST (ΒΛ. ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ) 376

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ OBER 378
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ THOMAS 380
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΠΑΣΗΣ ΟΡΘΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (KENDALL/MODIFIED THOMAS TEST) 382

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ELY’S 384
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ 386
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ (HEER TEST) 388
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ (AB-HEER TEST) 390

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (RESISTED EXTERNAL DEROTATION TEST) 392
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ FADER / FADER-R 394
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΡΗΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ 396

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΡΗΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ 398

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΒΗΣ ΙΣΧΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 400
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ (STORK STANDING TEST) 402
CLUSTERS ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 404

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 7    407

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 407
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 407
ΨΗΛΑΦΗΣΗ 408
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 409

ΓΩΝΙΑ Q (Q-ANGLE) 410
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΗΣ - HUGHSTON’S PLICA 412
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ HOFFA - ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ 414

ΤΕΣΤ ΦΟΒΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ (PATELLA APPREHENSION TEST) 416
ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ - PATELLA TENDON LENGTH TEST 418

ΤΕΣΤ ΚΡΙΓΜΟΥ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ - PATELLAR GRIND TEST (CLARKE’S SIGN) 420

ΤΕΣΤ ΕΠΙΚΡΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ - PATELLA TAP TEST 422
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - SWIPE TEST (STROKE TEST) 424
ANTERIOR LACHMAN’S / ΝΟΥΛΗΣ TEST 426
ΠΡΟΣΘΙΟ ΣΥΡΤΑΡΟΕΙΔΕΣ ΣΗΜΕΙΟ - ANTERIOR DRAWER TEST 428
ΔΟΚΙΜΑΣIΑ ΣΤΡΟΦHΣ/ΥΠΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ (PIVOT SHIFT ΤΕST) 430

LOSEE TEST 432
LELLI TEST - LEVER SIGN (ACL INJURIES) 434

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ MARTEN 436
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΙΝΑΓΜΑΤΟΣ (HUGHSTON’S JERK TEST) 438
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ SLOCUM ΜΕ ΕΣΩ ΣΤΡΟΦΗ ΚΝΗΜΗΣ 440

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ SLOCUM ΜΕ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ ΚΝΗΜΗΣ 442

APLEY’S COMPRESSION TEST (APLEY’S GRIND TEST) 444

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ MCMURRAY 446
EGES TEST 448
DUCK WALK/ CHILDRESS SIGN/SQUAT TEST 450

STEINMAN’S TENDERNESS DISPLACEMENT TEST Ι ΚΑΙ ΙΙ 452

ΤHESSALY TEST 454
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ MEDIAL – LATERAL GRIND 456

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ BOUNCE HOME 458
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΘΡΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (JOINT LINE TENDERNESS PALPATION) 460
ΑΛΛΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΓΝΩΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΕΣΤ ΡΗΞΗΣ ΜΗΝΙΣΚΩΝ 462

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΣΥΡΤΑΡΟΕΙΔΟΥΣ (POSTERIOR DRAWER TEST -HUGHSTON) 464
ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ - POSTERIOR SAG SIGN 466
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ - QUAD ACTIVE TEST (MÜLLER/DANIEL) 468

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ LACHMAN (TRILLAT) 470
ΟΠΙΣΘΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΟΕΙΔΕΣ ΣΗΜΕΙΟ (POSTERIOR FUNCTIONAL DRAWER TEST) 472
ΤΕΣΤ ΕΠΙΚΡΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΝΗΜΗΣ (PROXIMAL TIBIAL PERCUSSION TEST) 474
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ/ΥΠΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ (REVERSE PIVOT SHIFT)  476

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ (DIAL TEST) 478
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ- YΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ / EXTERNAL ROTATION RECURVATUM TEST 480
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ-ΕΞΩ ΣΥΡΤΑΡΟΕΙΔΟΥΣ (HUGHSTON) 482

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ-ΕΣΩ ΣΥΡΤΑΡΟΕΙΔΟΥΣ (HUGHSTON) 484

ΔΟΚΙΜΑΣIΑ ΒΛΑΙΣOΤΗΤΑΣ (VALGUS STRESS) 486
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑΣ (VARUS STRESS) 488

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ RENNE 490
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ NOBLE 492
CLUSTERS ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 494

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 8    497

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 497
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 497
ΨΗΛΑΦΗΣΗ 498
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 498
ΠΡΟΣΘΙΟ  ΣΥΡΤΑΡΟΕΙΔΕΣ  ΤΕΣΤ  (ANTERIOR  DRAWER  TEST)   500

ΤΕΣΤ ΕΣΩ ΠΛΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΠΑΣΗΣ / TALAR TILT TEST (INVERSION) 502 ΤΕΣΤ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΞΩ ΑΝΑΣΠΑΣΗΣ / TALAR TILT TEST (EVERSION) 504

COTTON TEST/LATERAL STRESS TEST 506
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (SQUEΕZE TEST) 508

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ KLEIGER 510
FIBULAR  TRANSLATION  TEST  512

ΣΗΜΕΙΟ TINEL (ΤΑΡΣΙΑΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ) 514
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ 516

THOMPSON TEST 518
HOMAN’S SIGN 520
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΝΕΥΡΩΜΑΤΟΣ MORTON 522

ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ FEISS 524
CLUSTERS ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 526

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη