Εργονομία – Φυσιολογία της Εργασίας και Ανθρώπινοι Παράγοντες

Εργονομία – Φυσιολογία της Εργασίας και Ανθρώπινοι Παράγοντες

Αντώνης Ταργουτζίδης, Παναγιώτης Β. Τσακλής

50,00

Άμεσα διαθέσιμο
Κατηγορίες: , ,
Product ID: 40769

Περίληψη

Το παρόν σύγγραμμα, είναι μία προσπάθεια παρουσίασης ενός πολυδιάστατου επιστημονικού χώρου, ο οποίος αντλώντας πληροφορίες και μεθοδολογίες από διαφορετικές ειδικότητες, επικεντρώνει στον παράγοντα άνθρωπο, με στόχο την προαγωγή – διατήρηση της Υγεία του, τη βελτίωση της Ποιότητας ζωής του, αλλά και την εν’ τέλει παραγωγικότητα του, στα μέγιστα της απόδοσης και με ασφάλεια, στον εργασιακό χώρο.

Αρχικά, παρουσιάζεται η επιστήμη της Εργονομίας και Επαγγελματικής Εμβιομηχανικής, ως το βασικό πεδίο ανάλυσης των συστημικών καταπονήσεων του εργαζόμενου, με μια ακολουθία μεθόδων καταγραφής και τεχνικών σχεδιασμού και παρέμβασης μέσω καλών πρακτικών, σε διαφορετικές εργασιακές δραστηριότητες και συνθήκες.

Ακολουθεί η περιγραφή του ανθρώπου-εργαζόμενου, ως φυσιολογική μονάδα, μέσω της παρουσίασης των μηχανισμών παραγωγής ενέργειας για το επιτελούμενο έργο και των συνθηκών κόπωσης και διαχείρισης αυτής, καθώς και της αλληλεπίδρασης του εργαζόμενου με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες του περιβάλλοντος εργασίας.

Παρουσιάζονται οι βασικοί νευροβιολογικοί μηχανισμοί που επιστρατεύονται κατά την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον εργασίας και την ουδό απόδοσης του. Τέλος, δίνονται οι τρόποι κατανόησης των παραγόντων κινδύνου στον εργασιακό χώρο και των μεθόδων ανάλυσης και διαχείρισης αυτών.

Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση και μελέτη, ευελπιστούμε ο αναγνώστης να κατανοήσει και να προσεγγίσει πιο ρεαλιστικά και ολιστικά τον παράγοντα άνθρωπο-εργαζόμενο στον χώρο δραστηριοποίησης του και έτσι, να είναι σε θέση να διαβλέψει, να αξιολογήσει, να σχεδιάσει και να προτείνει παρεμβάσεις και ορθές πρακτικές, με γνώμονα την Υγεία και την Ασφάλεια του ατόμου.

Επιπλέον Πληροφορίες

Εκδόσεις Κωνσταντάρας
Έτος Έκδοσης 2023
ISBN 9789606081217
Σελίδες 200
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 21 × 29 εκ.

Περιεχόμενα

MEΡΟΣ Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ …………………..3

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ………………..3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ……………………….4

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ……….4

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ …………………………………….5

Στάση του σώματος ……………………………………………5

Δύναμη ……………………………………………………………..7

Ταχύτητα και επανάληψη ……………………………………7

Διάρκεια ……………………………………………………………8

Χρόνος ανάπαυσης ……………………………………………8

Βαριά δυναμική προσπάθεια ………………………………8

Περιοδικές δονήσεις ………………………………………….8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ………….8

Πίεση λόγω ζέστης ……………………………………………8

Πίεση λόγω ψύχους …………………………………………..9

Ολική σωματική δόνηση …………………………………….9

Φωτισμός  ………………………………………………………….9

Θόρυβος …………………………………………………………..9

Άλλοι επαγγελματικοί κίνδυνοι …………………………..9

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΣΔΕ) …………..9

Work-related Musculoskeletal  Disorders (WMSDs) …………………………………………9

Τραυματισμοί που σχετίζονται  με την εργασία ………………………………………………10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ……………………….11

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ………………………………………………..11

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ……………………………………12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ……………………………………12

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ……………12

Μέθοδοι παθητικής παρατήρησης ……………………12

Μέθοδοι ενεργητικής παρατήρησης ………………..13

Συστήματα και μέθοδοι αξιολόγησης των  στάσεων του σώματος …………….14

Αξιολόγηση στάσεων του σώματος ………………….14

Ποιοτικά /ερμηνευτικά εργαλεία ……………………….16

Ποσοτικές μέθοδοι…………………………………………..16

Μεικτές μέθοδοι ………………………………………………19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ ………….25

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ……25

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ………………………………………………………..26

ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ …………………..26

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑΣ………….27

ΠΗΓΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ …………..28

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ – ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΑ

(percentileS) ……………………………………………….28

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ………………………………………….29

ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ………………………30

ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ …………………………………….32

 

MEΡΟΣ Β

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ………………..35

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ……………………..35

Η αερόβια ικανότητα, είναι ο βασικός δείκτης

φυσικής κατάστασης του εργαζόμενου ………….36

Η αναερόβια Ικανότητα …………………………………….37

Ο μεταβολικός ρυθμός και η ενέργεια που απαιτείται κατά την εργασία ……………………….37

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ……………………..37

ΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΜΕ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ; …….38

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ  (taSk Metabolic equivalent – ΜΕΤ) …………..38

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ …………………………38

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥψΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΙ

ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ……………………………………………………39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ …….42

ΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ …………………………………………………42

ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ………………………………….42

Στατικό έργο (ή ισομετρικό ).  ……………………………43

Δυναμικό έργο (ή ισοτονικό ).  …………………………..43

ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ……………………………..43

Παράγοντες που επηρεάζουν την μυϊκή δύναμη  και αντοχή ………………………43

ΚΟΠΩΣΗ …………………………………………………………….44

Μονοτονία ή Ανιαρότητα ………………………………….44

Τύποι εργασιακού διαλλείματος:  ……………………..44

Μορφές κόπωσης …………………………………………….45

Κούραση …………………………………………………………46

Το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης “burnout” ………………………………….46

Το σύνδρομο της χρόνιας Κόπωσης –  ΜΕ / cFS (icD-10-cM code:G93.3)………………47

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ  …………………….48

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ………………………..48

 

MEΡΟΣ Γ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ …………51

Η ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΡΘΙΑ ΣΤΑΣΗ  ……….51

Βαριά επαγγέλματα ή επαγγέλματα που απαιτούν πολλές κινήσεις………………….51

Τα κατάλληλα υποδήματα ………………………………..53

Η ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΑΘΙΣΤΗ ΣΤΑΣΗ  …..53

Ελαφριά εργασία ……………………………………………..53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

(Workstation) …………………….54

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  ……….54

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ..55

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ……………………………55

ΟΜΣΣ & Κορμός / Αυχένας ……………………………….55

Κάτω άκρα / Πόδια ……………………………………………55

Βραχίονας / Πήχης / Χέρι ………………………………….55

Όραση …………………………………………………………….55

Περιβάλλον ……………………………………………………..55

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ…56

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ  ……………………………..57

Πρακτικοί κανόνες πρόληψης μυοσκελετικών παθήσεων  κατά την τηλεργασία ……………….57

ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι  στην τηλεργασία ……….57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ   ………………………59

Ανύψωση …………………………………………………………59

ΒΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΥψΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ……………………………………..59

Πλαίσιο Αναφοράς …………………………………………..59

Δυνάμεις Βαρύτητας  ………………………………………59

Βαρυτικές Ροπές  …………………………………………….60

Μυϊκές Δυνάμεις και Ροπές ………………………………60

Ο ρόλος της ενδοκοιλιακής πίεσης  ………………….61

Ο σωστός τρόπος ανύψωσης……………………………61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ………………………..63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ………65

Επιλογή εργαλείων χειρός  ………………………………66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ …….67

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ……………………………….67

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ………………………………………………………….69

ΕΛΕΓΧΟΣ ……………………………………………………………69

Η κίνηση του χεριού έναντι της αντίστασης ………………………69

Μετάδοση δονήσεων  από το εργαλείο στο χέρι………………70

Παρατεινόμενη υπερβολική συγκράτηση του εργαλείου …………………………………………………….70

Αδέξια τοποθετήση του χεριού κατά την χρήση εργαλείου …………………..70

Επαναλαμβανόμενη κίνηση  του χεριού και των δαχτύλων …………………………71

Ανεπαρκής σχεδίαση  των εργαλείων χειρός ……………………………………71

Ιατρική επίβλεψη ……………………………………………..71

ΣΥΝΟψΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ………………………………71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΣΘΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ …………….73

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΜΣΕΥ) – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ………73

Γενικοί επιβαρυντικοί παράγοντες  ……………………74

Ειδικοί επιβαρυντικοί παράγοντες ……………………74

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ  ……….74

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ……………………………75

Βασικές Εργονομικές Προτάσεις πριν την προσέγγιση του ασθενή …………………..75

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ …………………………….75

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ  ………………….75

Ηγετική διαχείριση (συμμετοχή εργαζομένου): …75

Ανάλυση θέσης εργασίας: ………………………………..76

Ανάλυση αρχείων και ατυχημάτων ……………………76

Αποφυγή κινδύνων και έλεγχος ………………………..76

Ιατρική διαχείριση ……………………………………………76

Εκπαίδευση  …………………………………………………….76

Έλεγχος διαχείρισης ασθενή  ………………………….77

Κίνδυνοι πτώσεων ……………………………………………78

Αδέξιες στάσεις ………………………………………………78

ΒΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΡΚΑΔΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ………………………78

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του Τρόπου ζωής (lifestyle ) και του Κιρκάδιου ρυθμού μας  ………78

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ …………………………………………………..81

 

MEΡΟΣ Δ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ  Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ ……………..85

Τι χρειάζεται για την επιτυχή επιστροφή στην εργασία; ……………………………….85

Το τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει: …………………….85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ  ……..90

Ο ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  …………………………….90

Η ΥΠΕΡΣΑΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ………….91

 

MEΡΟΣ Ε

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΑ ………………………….96

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ …96

ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΗΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ………………………………….98

Μνήμη ……………………………………………………………..98

Προσοχή ……………………………………………………….102

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΤΗΣ «ΜΗΧΑΝΗΣ» ………………………….103

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ …………………………………107

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ …………………………………………………107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ …………….110

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ………………………………………………………..110

Όραση ………………………………………………………….. 111

Ακοή ……………………………………………………………… 114

Οι υπόλοιπες αισθήσεις …………………………………. 117

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗψΗ ……………………………118

Εντοπισμός ……………………………………………………119

Οπτική αντίληψη ……………………………………………123

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ …………………………………………………….130

ΛΗψΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ …………………………………………131

Κανονιστικά ……………………………………………………132

Υποκειμενικά  …………………………………………………135

Νατουραλιστικά …………………………………………….146

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ………………………………………………………148

Σχεδιασμός και επίλυση προβλημάτων ……………148

Νοητικό φορτίο ………………………………………………149

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ …………………..154

ΣΤΡΕΣ ………………………………………………………………154

Εισαγωγή ………………………………………………………154

Θεωρίες και μοντέλα ……………………………………..155

Παράγοντες και μηχανισμοί  του στρες ……………………158

Στρατηγικές μείωσης του στρες ……………………..160

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ………………………………….162

Προσεγγίσεις και μοντέλα ανθρώπινου λάθους 164

Συμπεριφοριστική προσέγγιση ………………………165

Πλαισιακή – Εργονομική προσέγγιση ………………..166

Γνωστική προσέγγιση …………………………………….167

Κοινωνικο-τεχνική προσέγγιση ……………………….168

Μοντέλα 2ης γενιάς ……………………………………….169

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ……………..170

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ …………………….171

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ ………………………173

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ …………174

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ……………176

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ……………178

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  180

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη