Έλεγχος της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας DANIELS και WORTHINGHAM΄S

Έλεγχος της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας DANIELS και WORTHINGHAM΄S

Όλες οι τεχνικές αξιολόγησης με τα χέρια

Helen J. Hislop, Jacqueline Montgomery

40,00

Άμεσα διαθέσιμο

ΠερίληψηΔείγμα βιβλίου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εγχειρίδιο για την αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας των μυών και δεν έχει σαν σκοπό να δικαιολογήσει τις παραλλαγές αυτών των εξετάσεων και δοκιμασιών.

Επίσης, δε σκοπεύει να αναφερθεί στις μεθόδους εκτίμησης της δύναμης, της ισχύος και της παραγωγής έργου, όπως αυτά εκτιμούνται με τη χρήση οργάνων.

Επιπλέον Πληροφορίες

Εκδόσεις Παρισιάνου
Έτος Έκδοσης 2001
Μετάφραση Δ.Σ. Πατατούκας - Σ.Γ. Φωτάκη
ISBN 978-960-394-728-8
Σελίδες 444
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 21 × 29 εκ.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1 Βασικές Αρχές Αξιολόγησης της Μυϊκής
Λειτουργικής Ικανότητας με τα χέρια (ΜΛΙ)

Το σύστημα βαθμολόγησης
Κριτήρια βαθμολόγησης της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας
Γενική εκτίμηση της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας
Προετοιμασία για την αξιολόγηση της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας

Κεφάλαιο 2 Εξέταση των Μυών του Αυχένα
Έκταση της κεφαλής
Έκταση του αυχένα
Συνδυασμένη έκταση (κεφαλής και αυχένα)
Κάμψη της κεφαλής
Κάμψη του αυχένα
Συνδυασμένη κάμψη (κεφαλής και αυχένα)
Συνδυασμένη κάμψη για να απομονωθεί ένας μόνο
στερνοκλειδομαστοειδής
Στροφή του αυχένα

Κεφάλαιο 3 Εξέταση των Μυών του Κορμού
Έκταση του κορμού
Ανύψωση της λεκάνης
Κάμψη του κορμού
Στροφή του κορμού
Εισπνοή (Ήπια)
Εκπνοή δυνατή

Κεφάλαιο 4 Εξέταση των Μυών του Άνω Άκρου
Απαγωγή και άνω στροφή της ωμοπλάτης
Ανάσπαση της ωμοπλάτης
Προσαγωγή της ωμοπλάτης
Κατάσπαση και προσαγωγή της ωμοπλάτης
Προσαγωγή και κάτω στροφή της ωμοπλάτης
Κάμψη του ώμου
Έκταση του ώμου
Λοξή κάμψη του ώμου
Απαγωγή του ώμου
Οριζόντια απαγωγή του ώμου
Οριζόντια προοαγωγή του ώμου
Έξω στροφή του ώμου
Έσω στροφή του ώμου
Κάμψη του αγκώνα
Έκταση του αγκώνα
Πρηνισμός του αντιβραχίου
Υπτιασμός του αντιβραχίου
Παλαμιαία κάμψη του καρπού
Ραχιαία κάμψη του καρπού
Κάμψη των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων
Κάμψη των εγγύς και άπω μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων
Έκταση των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων
Απαγωγή των δακτύλων
Προσαγωγή των δακτύλων
Κάμψη της μετακαρπιοφαλαγγικής και της
μεσοφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα
Έκταση της μετακαρπιοφαλαγγικής και της
μεσοφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα
Απαγωγή του αντίχειρα
Προσαγωγή του αντίχειρα
Αντίθεση του αντίχειρα

Κεφάλαιο 5 Εξέταση των Μυών του Κάτω Άκρου
Κάμψη του ισχίου
Κάμψη, απαγωγή και έξω στροφή του ισχίου με το
γόνατο σε κάμψη
Έκταση του ισχίου
Απαγωγή του ισχίου
Απαγωγή του ισχίου από θέση κάμψης
Προσαγωγή του ισχίου
Έξω στροφή του ισχίου
Έσω στροφή του ισχίου
Κάμψη του γόνατος
Έκταση του γόνατος
Πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής
Ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής με ανάσπαση του έσω
χείλους του πέλματος
Ανάσπαση του έσω χείλους του πέλματος
Ανάσπαση έξω χείλους του πέλματος με πελματιαία ή
ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής
Κάμψη των μεταταρσιοφαλαγγικών (ΜΤΦ) αρθρώσεων
του μεγάλου δακτύλου και των (άλλων τεσσάρων)
δακτύλων
Κάμψη των μεσοφαλαγγικών (ΜΦ) αρθρώσεων του
μεγάλου δακτύλου και των (άλλων τεσσάρων)
δακτύλων
Έκταση των μεταταρσιοφαλαγγικών (ΜΤΦ) και των
μεσοφαλαγγικών (ΜΦ) αρθρώσεων του μεγάλου
δακτύλου και των (άλλων τεσσάρων) δακτύλων

Κεφάλαιο 6 Εξέταση Βρεφών και Παιδιών
Έκταση του αυχένα
Κάμψη του αυχένα
Κάμψη του κορμού
Στροφή του κορμού
Έκταση του κορμού
Κάμψη του ισχίου και του γόνατος
Έκταση του ισχίου και του γόνατος
Απαγωγή του ισχίου
Προσαγωγή του ισχίου
Πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής
Ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής
Απαγωγή της ωμοπλάτης
Προσαγωγή της ωμοπλάτης και απαγωγή του ώμου
Κάμψη του ώμου
Έκταση του αγκώνα
Κάμψη του αγκώνα
Υπτιασμός του αγκώνα

Κεφάλαιο 7 Αξιολόγηση των Μυών που Νευρώνονται
από τα Εγκεφαλικά Νεύρα

Εισαγωγή στην εξέταση και στη βαθμολόγηση
Οι οφθαλμοκινητικοί μύες (εξωβολβικοί)
Οι μύες του προσώπου
Οι μύες της ρινός
Οι μύες του στόματος
Οι μύες της μάσησης
Οι μύες της γλώσσας
Οι μύες της υπερώας
Οι μύες του φάρυγγα
Οι μύες του λάρυγγα
Η κατάποση

Κεφάλαιο 8 Έλεγχος της Κίνησης κατά την Ορθοστάτιση
Η Δοκιμασία για τον Έλεγχο της κίνησης κατά την
Ορθοστάτιση
Η Δοκιμασία για τον Έλεγχο της Κάμψης
Η Δοκιμασία για τον Έλεγχο της Έκτασης

Κεφάλαιο 9 Σύντομη Αναφορά Ανατομίας
Η Χρήση του κεφαλαίου της σύντομης αναφοράς
Τμήμα Ι.    Κατάλογος μυών κατ' αλφαβητική
Σειρα
Τμήμα II.    Κατάλογος μυών κατά ανατομικές
περιοχές
Τμήμα III.    Οι σκελετικοί μύες του ανθρωπίνου
σώματος
Τμήμα IV.    Οι κινήσεις και οι μύες
Που συμμετέχουν (κινήσεις του αυχένα, του
Κορμού και των άκρων)
Τμήμα V.   Τα εγκεφαλικά και περιφερικά νεύρα
Και οι μύες που νεκρώνουν
Τμήμα VI.   Τα μυοτομία: οι κινητικοί κλάδοι των
Ριζών και οι μύες που νεκρώνουν
Βιβλιογραφία
Cited references.
Ευρετήριο

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη