Εξέταση μυοσκελετικών κακώσεων

Εξέταση μυοσκελετικών κακώσεων

David H. Perrin, Peggy A. Houglum, Sandra J. Shultz,

62,00

Άμεσα διαθέσιμο

ΠερίληψηΔείγμα βιβλίου

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί ένα αναντικατάστατο βιβλίο αναφοράς για τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση κακώσεων λόγω σωματικών δραστηριοτήτων. Έχει επεκταθεί κατά πολύ, και η νέα έκδοση περιέχει πλέον 23 κεφάλαια, 10 περισσότερα από την πρώτη, τα οποία αναφέρονται στις γενικές αρχές και τεχνικές εξέτασης της κάκωσης, στον εντοπισμό και την εξέταση των κακώσεων και των καταστάσεων σε κάθε περιοχή του σώματος και στις γενικές ιατρικές καταστάσεις που εκδηλώνονται συνήθως στα σωματικά δραστήρια άτομα.

Η Εξέταση των Μυοσκελετικών Κακώσεων, Δεύτερη Έκδοση, αποτελείται από τρία μέρη.

Στο Μέρος Ι γίνεται λεπτομερής αναφορά στις γενικές αρχές και τις βασικές δεξιότητες για κάθε συστατικό στοιχείο της εξέτασης της κάκωσης. Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί νέο περιεχόμενο σχετικά με τις τεχνικές εκτίμησης για τη γωνιομέτρηση, τον έλεγχο της μυϊκής δύναμης με τα χέρια, τον έλεγχο του άνω και κάτω άκρου, τη στάση και τη βάδιση.

Στο Μέρος ΙΙ αναλύονται οι τεχνικές εξέτασης για τις διάφορες περιοχές του σώματος, περιλαμβανομένων των κυρίων αρθρώσεων, της αυχενικής, θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, της κεφαλής και του προσώπου και της κοιλιακής χώρας και του θώρακα.
Το Μέρος ΙΙΙ αναφέρεται, σε τρία κεφάλαια, σε γενικές ιατρικές καταστάσεις, που είναι πιθανόν να παρατηρήσουν οι επαγγελματίες υγείας σε σωματικά δραστήρια άτομα και ασθενείς. Επειδή η εξέταση των καταστάσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του ιατρού και απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος για τον εντοπισμό τους, το σύγγραμμα προετοιμάζει τον αναγνώστη να κάνει την κατάλληλη παραπομπή βάσει του ιστορικού του ασθενή και των παρατηρήσεών του.

Επιπλέον Πληροφορίες

Εκδόσεις Παρισιάνου
Έτος Έκδοσης 2009
Επιμέλεια Παναγιώτης Β. Τσακλής
ISBN 978-960-394-591-8
Εξώφυλλο Μαλακό
Βάρος 778g
Διαστάσεις 21 × 29 εκ.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Ευχαριστίες
Πρόλογος ελληνικής έκδοσης
Αναγνώριση ξένου υλικού

1Mέρος Αρχές εξέτασης

1        Ανατομική ορολογία και ταξινόμηση των κακώσεων
Τοπογραφική ανατομική ορολογία
Ταξινόμηση  της ωρίμασης του σώματος
Ταξινόμηση των κακώσεων
Οξεία και χρόνια
Σημεία και συμπτώματα
Κλειστά (μη εκτεθειμένα) τραύματα
Κακώσεις νεύρων
Οστά και διαρθρώσεις
Κλειστές κακώσεις μαλακών μορίων
Ανοικτά (εκτεθειμένα) τραύματα
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

2        Αρχές εξέτασης: Γενική θεώρηση
Ορθή χρήση της ορολογίας
Συστατικά στοιχεία της εξέτασης
Υποκειμενική και αντικειμενική ενότητα
ΣΕΦΣ
Έλεγχος της κάκωσης
Λειτουργικές δοκιμασίες
Δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της αντικειμενικής ενότητας
Λειτουργικές δοκιμασίες για το άνω άκρο για τα κάτω άκρα
Καταγραφή της εξέτασης
Σημειώσεις ΥΑΣΟ
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

3        Λήψη ιστορικού
Αναζήτηση πληροφοριών
Σημεία και συμπτώματα
Κατηγορίες πληροφοριών
Εξειδικευμένο ιστορικό και βάθος διερεύνησης
Λεπτομερές ιστορικό
Εντοπισμένο ιστορικό
Απαραίτητο ιστορικό
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές

4        Παρατήρηση
Σύστημα παρατήρησης κατά την εξέταση
Εξειδικευμένη παρατήρηση
Γενική παρατήρηση
Λεπτομέρειες της εξειδικευμένης παρατήρησης
Εξειδικευμένη παρατήρηση της κάκωσης
Εξέταση της βάδισης
Εξέταση της στάσης
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

5        Ψηλάφηση
Γενικές αρχές
Τεχνική ψηλάφησης
Βασικές δεξιότητες
Δομές προς ψηλάφηση
Αρθρικές δομές
Οστό
Μυοτενόντια μονάδα
Περιτονία
Δέρμα
Λεμφογάγγλια
Νευραγγειακός ιστός
Στρατηγικές ψηλάφησης
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

6        Έλεγχος της κινητικότητας
Στόχοι και σκοποί
Φυσιολογικό εύρος τροχιάς της κίνησης
Προαπαιτούμενα για επιτυχή έλεγχο του εύρους
τροχιάς της κίνησης
Επικουρική κινητικότητα
Φυσιολογική κινητικότητα
Μέτρηση του εύρους τροχιάς
Τεχνική μέτρησης
Σταθεροποίηση του ασθενή και αντιστάθμιση
Τοποθέτηση
Εξέταση της επικουρικής κινητικότητας
Τεχνική εξέτασης της επικουρικής Κανόνες επικουρικής κινητικότητας των αρθρώσεων
Καταγραφή αποτελεσμάτων κινητικότητας
Ειδικές δοκιμασίες: δοκιμασίες φόρτισης συνδέσμων
και αρθρικού θύλακα
Διαβάθμιση της χαλαρότητας
Ενδείξεις για δοκιμασίες φόρτισης συνδέσμων
Τεχνική δοκιμασίας φόρτισης των συνδέσμων
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Αναφορές

7        Έλεγχος της μυϊκής δύναμης
Μυϊκή συστολή
Ανασκόπηση του ζεύγους ερεθισμός-συστολή
Λειτουργική νευρομυϊκή ανατομία
Στόχοι και σκοποί
Έλεγχος μυικής δύναμης με τα χέρια
Έλεγχος της μυϊκής δύναμης
Δοκιμασίες υπερνίκησης
Έλεγχος μυικής δύναμης με χρήση εξοπλισμού
Έλεγχος ισοτονικής μυϊκής δύναμης
Έλεγχος ισομετρικής μυϊκής δύναμης
Ισοκινητικός ελεγχος μυϊκής δύναμης
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

8        Νευρολογικός έλεγχος
Λειτουργική νευροανατομία
Νευρικά πλέγματα
Γενικές αρχές νευρολογικής εξέτασης
Έλεγχος της κινητικότητας
Έλεγχος της αισθητικότητας
Στόχοι και σκοποί
Έλεγχος αντανακλαστικών
Νευρολογική εξέταση κατά περιοχή
Οσφυϊκό και ιερό πλέγμα
Βραχιόνιο πλέγμα
Αυχενικό πλέγμα
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

9        Εξέταση της καρδιαγγειακής και της αναπνευστικής κατάστασης 
Λειτουργική ανατομία και φυσιολογία
Περιφερική κυκλοφορία
Καρδιά
Πνεύμονες
Εξέταση της καρδιαγγειακής και της αναπνευστικής κατάστασης
Ζωτικά σημεία
Καρδιαγγειακή βλάβη
Εντοπισμός της καταπληξίας
Αίτια και τύποι καρδιαγγειακής καταπληξίας
Εξωτερική αιμορραγία
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Περίληψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

10      Γενικές στρατηγικές εξέτασης
επιτόπια εξέταση
Επιτόπια εξέταση Επιτόπια εξέταση του αναίσθητου αθλητή
Στόχοι και σκοποί
Επικοινωνία των αποτελεσμάτων της επιτόπιας εξέτασης του αθλητή
Άμεση εξέταση
Αντικειμενική ενότητα
Υποκειμενική ενότητα
Κλινική εξέταση
Υποκειμενική ενότητα
Γενικές αρχές της κλινικής εξέτασης
Αντικειμενική ενότητα
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές

Μέρος 2ο Στρατηγικές εξέτασης κατά περιοχή του 

11      Αυχενική και άνω θωρακική μοίρα
Κεφάλαιο
Λειτουργική ανατομία
Κακώσεις της αυχενικής και της άνω θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
Χρόνιες κακώσεις ή κακώσεις υπέρχρησης
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων
Κακώσεις νεύρων Παθολογίες οστών και αρθρώσεων των μαλακών μορίων
Δομικές και λειτουργικές παρεκκλίσεις και αγγείων
Αντικειμενική εξέταση
Νευρολογικός Μυϊκή δύναμη
Εύρος τροχιάς της κίνησης
Ψηλάφηση
Έλεγχος δισκοπάθειας στην αυχενική μοίρα
Ειδικές δοκιμασίες ελεγχος
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Κλινική εξέταση
Άμεση εξέταση
Επιτόπια εξέταση
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγέςΑναφορές

12      Ώμος και βραχίονας
Λειτουργική ανατομία
Κακώσεις της ωμικής ζώνης και του άνω τμήματος του βραχίονα
Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων
Οστεοχόνδρινες βλάβες  μετά από Τραυματικά κατάγματα μορίων
Εξάρθρημα και υπεξάρθρημα επαναλαμβανόμενη καταπόνηση
Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες
Νευραγγειακές κακώσεις
Αντικειμενική εξέταση
Μυϊκή δύναμη
Εύρος τροχιάς της κίνησης
Ψηλάφηση
Δοκιμασίες για προβλήματα
Ειδικές δοκιμασίες
Νευραγγειακός ελεγχος
στον τένοντα του δικέφαλου βραχιόνιου και στον μείζονα θωρακικό μυ
Εξέταση της κινητικότητας των αρθρώσεων
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Κλινική εξέταση
Άμεση εξέταση
Επιτόπια εξέταση
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

13      Αγκώνας και αντιβράχιο
Λειτουργική ανατομία
Κακώσεις του αγκώνα και του αντιβραχίου
Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων
Οστικές βλάβες λόγω επαναλαμβανόμενης Τραυματικά κατάγματα μορίων–
Νευραγγειακές κακώσεις μετά από Εξάρθρημα και υπεξάρθρημα καταπόνησης
Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες
Σύνδρομα συμπίεσης νεύρων τραυματισμό
Αντικειμενική εξέταση
Νευραγγειακός
Μυϊκή δύναμη
Εύρος τροχιάς της κίνησης
Ψηλάφηση
Εξέταση της κινητικότηταςτων αρθρώσεων
Ειδικές δοκιμασίες έλεγχος
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Κλινική εξέταση
Άμεση εξέταση Επιτόπια εξέταση
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγέςΑναφορές

14      Καρπός και χέρι
Λειτουργική ανατομία
Κακώσεις του καρπού και του χεριού
Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών Κακώσεις μαλακών μορίων
Κακώσεις νεύρων και αγγείων
Παθολογία των οστών μορίων–
Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες
Αντικειμενική εξέταση
Μυϊκή δύναμη
Εύρος τροχιάς της κίνησης
Ψηλάφηση
Ειδικές δοκιμασίες
Νευραγγειακός έλεγχος
Εξέταση της κινητικότητας των αρθρώσεων
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Κλινική εξέταση
Άμεση εξέταση
Επιτόπια εξέταση
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

15      Κατώτερη θωρακική και οσφυϊκή μοίρα
Λειτουργική ανατομία
Κακώσεις κατώτερης θωρακικής και οσφυικής μοίρας
Παθολογίες οστών και αρθρώσεων
Οξείες και χρόνιες κακώσεις μαλακών μορίων
Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες
Συμπίεση νεύρων
Αντικειμενική εξέταση
Μυϊκή δύναμη
Εύρος τροχιάς της κίνησης
Ψηλάφηση
Κινητικότητα των αρθρώσεων
Ειδικές δοκιμασίες
Νευρολογικός ελεγχος
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Κλινική εξέταση
Άμεση εξέταση
Επιτόπια εξέταση
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές–410

16      Κνήμη, ποδοκνημική και πόδι
Λειτουργική ανατομία
Κακώσεις της κνήμης, της ποδοκνημικής και του ποδιού
Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων
Οστικά ελλείμματα λόγω επαναλαμβανόμενης
Τραυματικά κατάγματα μορίων
Νευρολογικές και αγγειακές
Εξάρθρημα και υπεξάρθρημα καταπόνησης
Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες κακώσεις
Αντικειμενική εξέταση
Νευραγγειακός
Μυϊκή δύναμηΕύρος τροχιάς της κίνησης
Ψηλάφηση
Δοκιμασίες κινητοποίησης των αρθρώσεων
Ειδικές δοκιμασίες έλεγχος
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Κλινική εξέταση
Άμεση εξέταση
Επιτόπια εξέταση
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

17      Γόνατο και μηρός
Λειτουργική ανατομία
Κακώσεις του γόνατος και του μηρού
Χρόνιες ή κακώσεις υπέρχρησης των μαλακών Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων
Εξάρθρημα και υπεξάρθρημα
Τραυματικά κατάγματα μορίων
Οστικά και αρθρικά ελλείμματα λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης
Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες
Κακώσεις νεύρων και αγγείων
Αντικειμενική εξέταση
Νευραγγειακός Μυϊκή δύναμη
Εύρος τροχιάς της κίνησης
Ψηλάφηση
Δοκιμασίες κινητοποίησης
Ειδικές δοκιμασίες έλεγχος της άρθρωσης
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Κλινική εξέταση
Άμεση εξέταση
Επιτόπια εξέταση
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

18  Ισχίο, λεκάνη και βουβωνική χώρα
Λειτουργική ανατομία
Κακώσεις του ισχίου, της λεκάνης και της βουβωνικής χώρας
Ελλείμματα και ανωμαλίες μετά από επαναλαμβανόμενη
Οξείες κακώσεις μαλακών μορίων
Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες
Κακώσεις νεύρων και αγγείων καταπόνηση
Αντικειμενική εξέταση
Μυϊκή δύναμη
Εύρος τροχιάς της κίνησης
Ψηλάφηση
Ειδικές δοκιμασίες
Νευραγγειακός έλεγχος
Δοκιμασίες κινητοποίησης της άρθρωσης
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Κλινική εξέταση
Άμεση εξέταση
Επιτόπια εξέταση
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

19      Κεφαλή και πρόσωπο
Λειτουργική ανατομία
Κακώσεις της κεφαλής και του προσώπου
Κακώσεις των oφθαλμών
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις–
Ρινικές κακώσεις
Κακώσεις των αυτιών
Οδοντικές κακώσεις
Κακώσεις του προσώπου και του σαγονιού
Αντικειμενική εξέταση
Εύρος τροχιάς της κίνησης
Παρατήρηση και ψηλάφηση
Ειδικές δοκιμασίες
Νευραγγειακός έλεγχος
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Άμεση εξέταση της ΚΕΚ
Επιτόπια εξέταση της ΚΕΚ
Εξέταση κακώσεων στο πρόσωπο
Κλινική εξέταση της ΚΕΚ
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές–

20      Θώρακας και κοιλιακή χώρα
Λειτουργική ανατομία
Κοιλιακή κοιλότητα
Θωρακική  κοιλότητα
Κακώσεις στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα
Κοιλιακή χώρα
Θώρακας
Αντικειμενική εξέταση
Εύρος τροχιάς της κίνησης και μυϊκή δύναμη
Ψηλάφηση
Ειδικές δοκιμασίες
Νευραγγειακός έλεγχος
Στρατηγικές εξέτασης της κάκωσης
Άμεση και κλινική εξέταση
Επιτόπια εξέταση
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

Μέρος 3ο Αναγνώριση γενικών ιατρικών καταστάσεων 

21      Οφθαλμολογικές, ΩΡΛ και καρδιοαναπνευστικές καταστάσεις 
Οφθαλμοί, αυτιά και στόμα
Καταστάσεις των αυτιών
Οφθαλμολογικές καταστάσεις
Προβλήματα των δοντιών και των ούλων
Αναπνευστικό σύστημα
Λοιμώξεις των βρόγχων και καταστάσεις του ανώτερου αναπνευστικού
Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις των πνευμόνων
Καρδιαγγειακό σύστημα
Ιογενή σύνδρομα
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

22      Καταστάσεις πεπτικού, ενδοκρινικού, αναπαραγωγικού και ουροποιητικού συστήματος
Ενδοκρινικό σύστημα
Διαφορική διάγνωση και άμεση φροντίδα
Πεπτικό σύστημα
Διατροφικές διαταραχές
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ασθένειες μέσω σωματικών υγρών
Ουρογεννητική οδός και όργανα
Γυναικολογικές καταστάσεις
Ζητήματα σχετικά με την εγκυμοσύνη
Διαταραχές της περιόδου
Προβλήματα του μαστού
Καταστάσεις της πυέλου
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

23      Μυοσκελετικές, νευρολογικές και δερματολογικές καταστάσεις
Το δέρμα
Περιβαλλοντική έκθεση
Φλεγμονώδεις καταστάσεις
Λοιμώξεις του δέρματος
Άλλες βλάβες
Μυοσκελετικές καταστάσεις
Μυϊκές διαταραχές
Οστά και αρθρώσεις
Νευρολογικές διαταραχές
Συστημικές νόσοι
Βοηθήματα
Ερωτήσεις κριτικής σκέψης
Επαναληπτικές ερωτήσεις
Σύνοψη
Πρόσθετες πηγές
Αναφορές

Γλωσσάρι
Ευρετήριο
Σχετικά με τους συγγραφείς

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη